ASC Parafii Rzymskokatolickiej w Woli (Wohlau)

Przeglądaj on-line w usłudze Dropbox

Parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Urbana w Woli powstała w 1872 roku po wyodrębnieniu jej z parafii w Miedźnej (tam należy szukać wcześniejszych metryk).

Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach posiada następujące księgi metrykalne dla tego kościoła, a następnie parafii:
– księgi chrztów z lat 1806-1928,
– księgi pogrzebów z lat 1806-1954.

My publikujemy na naszej stronie duplikaty ksiąg chrztów, ślubów i pogrzebów z lat 1872-1874.