ASC Parafii Rzymskokatolickiej w Zgodzie (Eintrachthuette)

Przeglądaj on-line w usłudze Dropbox

Parafia św. Józefa w Zgodzie (Eintrachthuette) powstała jako kuracja w 1869 r. (status parafii uzyskała w 1884) po wyodrębnieniu z parafii Wniebowzięcia NMP w Bytomiu. Administracyjnie znajduje się dziś na terenie miasta Świętochłowice.

Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach posiada następujące księgi metrykalne dla parafii w Zgodzie:

– księgi chrztów z lat 1923-1948,

– księgi ślubów z lat 1932-1948,

– księgi pogrzebów z lat 1932-1948.

Natomiast dla Nowego Bytomia (vel Polskiego Bytomia, Bytomskiego Czarnego Lasu lub Frydenshuty) posiada następujące księgi:

– księgi chrztów z lat 1871-1924,

– księgi ślubów z lat 1869-1924,

– księgi pogrzebów z lat 1886-1918.

My publikujemy na naszej stronie duplikaty następujących ksiąg parafialnych:

– duplikaty ksiąg chrztów z lat 1869-1874,

– duplikaty ksiąg ślubów z lat 1869-1874.

Miejscowości należące do parafii w Zgodzie w 1895 r.: Zgoda (Eintrachthuette), Friedenshuette (Bytomski Czarny Las, od 1922 Nowy Bytom), Clarahuette, Ottiliengrube, Lythandragrube, Rosamundahuette, Czarny Las.

W 1925 wyodrębniono parafię w Nowym Bytomiu.