Księgi metrykalne z zasobów Archiwum Państwowego w Katowicach

W dniu 21 stycznia 2015 r. Górnośląskie Towarszystwo Genealogiczne “Silius Radicum” podpisało porozumienie z Archiwum Państwowym w Katowicach, na mocy którego członkowie Towarzystwa digitalizują zasoby metrykalne Archiwum, które obecnie nie są przewidziane do digitalizacji w ramach realizowanych zadań Archiwum Państwowego. Na tej stronie sukcesywnie będziemy zamieszczać zdigitalizowane księgi metrykalne. Zazwyczaj obejmują one lata 1800-1874 i … Czytaj dalej Księgi metrykalne z zasobów Archiwum Państwowego w Katowicach