Kwietniowe spotkanie.

Walne Zebranie Członków GTG w dniu 15 kwietnia 2024r.
Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków
Pierwszy termin zebrania wyznaczono na 15 kwietnia 2024 r. na godzinę 18 w siedzibie Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie.
W przypadku braku kworum, wyznacza się drugi termin zebrania na godzinę 18.15 bez względu na liczbę uczestników.
PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności stowarzyszenia.
4. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego stowarzyszenia za 2021 rok.
5. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu wyniku finansowego za 2023 rok.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie zebrania.
Zarząd GTG

Po zakończeniu zebrania zapraszamy do rozmów dotyczacych poszukiwań przodków, problemami z odczytem dokumentów, indeksami metryk – czego w nich brakuje.

Walne Zebranie Członków GTG w dniu 15 kwietnia 2024r.
Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków
Pierwszy termin zebrania wyznaczono na 15 kwietnia 2024 r. na godzinę 18 w siedzibie Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie.
W przypadku braku kworum, wyznacza się drugi termin zebrania na godzinę 18.15 bez względu na liczbę uczestników.
PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności stowarzyszenia.
4. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego stowarzyszenia za 2021 rok.
5. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu wyniku finansowego za 2023 rok.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie zebrania.
Zarząd GTG

Po zakończeniu zebrania zapraszamy do rozmów dotyczacych poszukiwań przodków, problemami z odczytem dokumentów, indeksami metryk – czego w nich brakuje.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *