Lokalizacja

Adres korespondencyjny

ul. Generała Maczka nr 1/2 lok. 5
41-943 Piekary Śląskie

Miejsce spotkań

Spotkania GTG „Silius Radicum” odbywają się w siedzibie Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny” w Chorzowie („skansen”) przy ul. Parkowej 25. Wejście i parking od strony Alei Harcerskiej.