J2b na Śląsku

Stan na dzień: 6.05.2017

Haplogrupa J2b należy do rzadkich haplogrup w tej części Europy. Wszystkie osoby w projekcie SILESIA posiadające tę haplogrupę należą do subkladu J-L283, który utworzył się na Bałkanach. 

Znane są wyniki zaledwie czterech osób, które należą do tej haplogrupy. Są to próbki osób o nazwiskach : ZWIEFKA, BARON, JURECZKO oraz jedna próbka z miejscowości Zabrze (nazwisko nie jest znane). Przodek w linii męskiej osoby o nazwisku ZWIEFKA w XIX wieku zamieszkiwał miejscowość Wrocław. Przodek osoby o nazwisku BARON w XVIII wieku zamieszkiwał miejscowość Paczków. Przodek osoby o nazwisku JURECZKO zamieszkiwał w XVII wieku miejscowość Suszec.

Pewny wspólny przodek wszystkich tych osób to właśnie linia J2b2a (J-L283). 

 99% europejczyków posiadających haplogrupę J-L283 należy do linii J-Z628 (J-Z597)-ich wspólny przodek żył  4500 lat temu (wczesna epoka brązu).

 

 

 

Analiza wyników osób o nazwiskach JURECZKO, ZWIEFKA i BARON pozwala stwierdzić,że i oni należą do tej linii. 

Kolejną znaną linią jest widoczna powyżej J-Z1296 (J2b2a1), która zdecydowanie jest wspólną dla osób o nazwisku Jureczko i Baron. Dostępne są wyniki przedstawicieli poszczególnych klanów albańskich, wśród których ta właśnie linia jest niezwykle popularna.

 

 

(źródło: google My Maps)

Widoczne na mapie punkty wskazują miejsca pochodzenia osób z poszczególnych klanów do których należą pobrane próbki DNA. Większość to stwierdzona haplogrupa J-Z1296 (niebieskie). Są to klany: Traboin, Krasniqi, Shala, Kryezi-Bytycy, Gashi, Thaqi, Kryeziu, Oroshi, Spaci-Prengaj, Kushneni-Musollej, Kastrati -Matusha, Fani-Domgjoni. Natomiast trzy próbki (na mapie odcień zieleni) należą do lini J-Z1297 (pochodna J-Z1296) należą do klanów Kelmedi-Rukaj, Shkreli-Bzheta, Shkreli-Zogu. Wszystkie te osoby wraz z dawcami próbek JURECZKO I BARON mają wspólnego przodka żyjącego jakieś 2000 lat przed naszą erą. Więcej na temat klanów albańskich –LINK

W przypadku osób ZWIEFKA i BARON potrzebne są dalsze badania, aby stwierdzić do jakich kolejnych linii należą.

Osoba Jureczko należy do haplogrupy J-Z1043/Z1048( J2b2a1a1a1a1a) (ok. 584 r.p.n.e), wykształconej z J-Z631( pochodnej J-Z1297)

Haplogrupa ta wykształciła się najprawdopodobniej jeszcze na terenie Bałkanów.

Kolejne badania pozwoliły zakwalifikować próbkę osoby o nazwisku JURECZKO do linii J-Z26712 (J2b2a1a1a1a1a3) oraz do podgałązki (J2b2a1a1a1a1a3a), do której należą trzy osoby pochodzące z Ukrainy (wspólny przodek tych osób urodził się prawdopodobnie ok. 1317 roku i pochodził z okolic Prypeci). Natomiast pewny wspólny przodek tych osób i osoby o nazwisku Jureczko urodził się pomiędzy 383r. p. n.e,  a wspomnianym rokiem 1317. Aby sprecyzować dane potrzebne są kolejne badania.