Haplogrupa R1a

źródło grafiki: https://pl.wikipedia.org/wiki/Haplogrupa_R1a1_(Y-DNA)

Statystyki subclad haplogrupy R1a z bazy projektu SILESIA

Zobacz tabelę wyników haplogrupy R1a w bazie projektu SILESIA
Ogólne informacje na temat haplogrupy R1a

schemat drzewa R1a opracowany przez dr Łukasza Lubicza Łapińskiego