Podawanie najstarszego znanego przodka w FTDNA

Podawanie najstarszego znanego przodka w FTDNA

W celu podania informacji o najstarszym znanym przodku, należy zalogować się na profil FTDNA. Po zalogowaniu w prawym górnym rogu znajduje się przycisk z wysuwaną listą. Należy wybrać z niej opcje “My Profile”.

Wyświetli się wówczas strona na, której można edytować swoje informacje kontaktowe, dodawać imiona, których się poszukują, ale także znajduje się tam informacja o najstarszym znanym przodku “Most Distant Ancestor”, a obok tego nagłówka opcja edytowania informacji o najstarszym znanym przodku “Edit Most Distant Ancestors”. Należy kliknąć ten tekst i wówczas wyświetli się nam strona, na której będziemy mogli uzupełnić niezbędne informacje.

Mamy tutaj do uzupełnienia cztery rubryki. Pierwsze dwie to bezpośrednia linia ojcowska “Direct Paternal”. W rubryce “Country of Origin” wpisujemy kraj z jakiego pochodził nasz przodek, w rubryce “Name” wpisujemy imię i nazwisko naszego najstarszego znanego przodka oraz lata w których żył. Najlepiej, gdy ten opis jest podobny do tego wzoru: Jan Nowok, b. 1756, d. 1829.

Poniżej znajdują się kolejne dwa pola do wypełnienia, tym razem jest to bezpośrednia linia matczyna “Direct Maternal”. Tutaj postępujemy analogicznie jak w przypadku linii męskiej. Na koniec klikamy “Save”.

Następnie powinniśmy przejść do uzupełnienia miejsca pochodzenia naszego przodka w linii męskiej, jak i w linii żeńskiej, czyli “Ancestral Locations”. Aby to zrobić należy kliknąć na przycisk “Update Location”. Wówczas zostaniemy przeniesieni do mapy świata.

Tutaj ponownie powinniśmy kliknąć przycisk “Edit Location” znajdujący się poniżej mapy. Wówczas na ekranie pojawi się okno, w którym należy kliknąć “Update Paternal Location”. W kroku pierwszym “Step 1” wpisujemy imię i nazwisko naszego najstarszego przodka i lata w których żył (jeżeli wpisywaliśmy je wcześniej to ta rubryka będzie wypełniona). Następnie klikamy “Next”.

W kroku trzecim “Step 3” mamy dwie alternatywne możliwości podania miejsca, gdzie mieszkał nasz najstarszy przodek. Wybierając opcje:
“A)” – wystarczy wpisać nazwę geograficzną danej miejscowości, a następnie kliknąć “Search”. Program powinien znaleźć odpowiednią miejscowość. Jeżeli wskaże niepoprawną miejscowość wówczas należy kliknąć na “Cancel” i doprecyzować nazwę szukanej przez nas miejscowości, np. Poprzez podanie po przecinku nazwy powiatu
„B)” – w tym przypadku należy podać długość i szerokość geograficzną miejsca, gdzie mieszkał nasz przodek.

Jeżeli program wskaże nam właściwą miejscowość powinniśmy kliknąć przycisk “Select”. Wówczas pojawi się okno w którym możemy uzupełnić dodatkowe informacje na temat miejscowości, np. Na temat jej przynależności państwowej. Gdy już skończymy należy kliknąć “Next”, a następnie “Save and Exit”.

Cały ten proces należy powtórzyć jeszcze dla określenia miejsca zamieszkania najstarszego przodka w linii żeńskiej.