Spotkanie – listopad 2015

Zapraszam na spotkanie 27 listopada (piątek) 2015r. w godz. 17ta-20ta, które odbędzie się w chorzowskim skansenie.

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny 
w Chorzowie”

ul. Parkowa 25, 41-500 Chorzów

(od tej chwili będzie to nasze stałe miejsce spotkań)

Na spotkaniu nasza koleżanka Gabi Horzella-Mühlenhoff zaprezentuje możliwości
szukania przodków/krewnych przez „Suchdienst des Deutschen Roten
Kreuzes” i „Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge”

ZAPRASZAM W SZCZEGÓLNOŚCI WSZYSTKICH CZŁONKÓW GTG Z UWAGI NA TO, ŻE W CZASIE SPOTKANIA ODBĘDZIE SIĘ TAKŻE NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW.

Damian Jureczko 

Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków

Pierwszy termin zebrania wyznaczono na 27 listopada 2015 r. na godzinę 17. W przypadku braku kworum, wyznacza się drugi termin zebrania na godzinę 17.15 bez względu na liczbę uczestników.

PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza
  3. Podjęcie uchwały o przyjęciu przez GTG „Silius Radicum” statusu „jednostki mikro” zgodnie z art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 poz. 330 z późn. zmianami)
  4. Wolne wnioski,
  5. Zakończenie zebrania

Zarząd GTG

Zapraszam na spotkanie 27 listopada (piątek) 2015r. w godz. 17ta-20ta, które odbędzie się w chorzowskim skansenie.

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny 
w Chorzowie”

ul. Parkowa 25, 41-500 Chorzów

(od tej chwili będzie to nasze stałe miejsce spotkań)

Na spotkaniu nasza koleżanka Gabi Horzella-Mühlenhoff zaprezentuje możliwości
szukania przodków/krewnych przez „Suchdienst des Deutschen Roten
Kreuzes” i „Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge”

ZAPRASZAM W SZCZEGÓLNOŚCI WSZYSTKICH CZŁONKÓW GTG Z UWAGI NA TO, ŻE W CZASIE SPOTKANIA ODBĘDZIE SIĘ TAKŻE NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW.

Damian Jureczko 

Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków

Pierwszy termin zebrania wyznaczono na 27 listopada 2015 r. na godzinę 17. W przypadku braku kworum, wyznacza się drugi termin zebrania na godzinę 17.15 bez względu na liczbę uczestników.

PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza
  3. Podjęcie uchwały o przyjęciu przez GTG „Silius Radicum” statusu „jednostki mikro” zgodnie z art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 poz. 330 z późn. zmianami)
  4. Wolne wnioski,
  5. Zakończenie zebrania

Zarząd GTG

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *