USC Chorzów – Standesamt Chorzow

Po kliknięciu na numer jednostki archiwalnej zostaną Państwo przeniesieni do właściwego folderu na dropboxie.
Klicken Sie bitte auf die Nummer der Einheit, um zum entsprechenden Dropbox-Ordner zu gelangen.
 

Księgi urodzeń — Geburten

12/2600/0/1/1 Księga urodzeń nr 1-54 1874
12/2600/0/1/2 Księga urodzeń tom I nr 1-140 1875
12/2600/0/1/3 Księga urodzeń tom II nr 141-178 1875
12/2600/0/1/4 Księga urodzeń tom III nr 179-266 1875
12/2600/0/1/5 Księga urodzeń nr 1-273 1876
12/2600/0/1/6 Księga urodzeń nr 1-241 1877
12/2600/0/1/7 Księga urodzeń nr 1-265 1878
12/2600/0/1/8 Księga urodzeń nr 1-257 1879
12/2600/0/1/9 Księga urodzeń nr 1-242 1880
12/2600/0/1/10 Księga urodzeń nr 1-256 1881
12/2600/0/1/11 Księga urodzeń nr 1-252 1882
12/2600/0/1/12 Księga urodzeń nr 1-245 1883
12/2600/0/1/13 Księga urodzeń nr 1-242 1884
12/2600/0/1/14 Księga urodzeń nr 1-284 1885
12/2600/0/1/15 Księga urodzeń nr 1-267 1886
12/2600/0/1/16 Księga urodzeń nr 1-274 1887
12/2600/0/1/17 Księga urodzeń nr 1-275 1888
12/2600/0/1/18 Księga urodzeń nr 1-298 1889
12/2600/0/1/19 Księga urodzeń nr 1-299 1890
12/2600/0/1/20 Księga urodzeń nr 1-344 1891
12/2600/0/1/21 Księga urodzeń nr 1-355 1892
12/2600/0/1/22 Księga urodzeń nr 1-391 1893
12/2600/0/1/23 Księga urodzeń nr 1-416 1894
12/2600/0/1/24 Księga urodzeń nr 1-395 1895
12/2600/0/1/25 Księga urodzeń nr 1-409 1896
12/2600/0/1/26 Księga urodzeń nr 1-448 1897
12/2600/0/1/27 Księga urodzeń nr 1-425 1898
12/2600/0/1/28 Księga urodzeń nr 1-460 1899
12/2600/0/1/29 Księga urodzeń nr 1-463 1900
12/2600/0/1/30 Księga urodzeń nr 1-450 1901
12/2600/0/1/31 Księga urodzeń nr 1-481 1902
12/2600/0/1/32 Księga urodzeń nr 1-485 1903
12/2600/0/1/33 Księga urodzeń nr 1-446 1904
12/2600/0/1/34 Księga urodzeń nr 1-456 1905
12/2600/0/1/141 Księga urodzeń, nr 1-481 1906
12/2600/0/1/142 Księga urodzeń, nr 1-476 1907
12/2600/0/1/143 Księga urodzeń, nr 1-489 1908
12/2600/0/1/144 Księga urodzeń, nr 1-497 1909
12/2600/0/1/145 Księga urodzeń, nr 1-508 1910

Księgi małżeństw — Heiraten

12/2600/0/2/35 Księga małżeństw nr 1-8 1874
12/2600/0/2/36 Księga małżeństw nr 1-30 1875
12/2600/0/2/37 Księga małżeństw nr 1-29 1876
12/2600/0/2/38 Księga małżeństw tom I nr 1-28 1877
12/2600/0/2/39 Księga małżeństw tom II nr 29-34 1877
12/2600/0/2/40 Księga małżeństw nr 1-31 1878
12/2600/0/2/41 Księga małżeństw nr 1-23 1879
12/2600/0/2/42 Księga małżeństw nr 1-34 1880
12/2600/0/2/43 Księga małżeństw nr 1-38 1881
12/2600/0/2/44 Księga małżeństw nr 1-40 1882
12/2600/0/2/45 Księga małżeństw nr 1-42 1883
12/2600/0/2/46 Księga małżeństw nr 1-35 1884
12/2600/0/2/47 Księga małżeństw nr 1-41 1885
12/2600/0/2/48 Księga małżeństw nr 1-37 1886
12/2600/0/2/49 Księga małżeństw nr 1-36 1887
12/2600/0/2/50 Księga małżeństw nr 1-39 1888
12/2600/0/2/51 Księga małżeństw nr 1-33 1889
12/2600/0/2/52 Księga małżeństw nr 1-58 1890
12/2600/0/2/53 Księga małżeństw nr 1-42 1891
12/2600/0/2/54 Księga małżeństw nr 1-60 1892
12/2600/0/2/55 Księga małżeństw nr 1-50 1893
12/2600/0/2/56 Księga małżeństw nr 1-45 1894
12/2600/0/2/57 Księga małżeństw nr 1-68 1895
12/2600/0/2/58 Księga małżeństw nr 1-51 1896
12/2600/0/2/59 Księga małżeństw nr 1-70 1897
12/2600/0/2/60 Księga małżeństw nr 1-55 1898
12/2600/0/2/61 Księga małżeństw nr 1-73 1899
12/2600/0/2/62 Księga małżeństw nr 1-66 1900
12/2600/0/2/63 Księga małżeństw nr 1-66 1901
12/2600/0/2/64 Księga małżeństw nr 1-40 1902
12/2600/0/2/65 Księga małżeństw nr 1-67 1903
12/2600/0/2/66 Księga małżeństw nr 1-59 1904
12/2600/0/2/67 Księga małżeństw nr 1-71 1905
12/2600/0/2/146 Księga małżeństw, nr 1-62 1906
12/2600/0/2/147 Księga małżeństw, nr 1-64 1907
12/2600/0/2/148 Księga małżeństw, nr 1-60 1908
12/2600/0/2/149 Księga małżeństw, nr 1-72 1909
12/2600/0/2/150 Księga małżeństw, nr 1-66 1910

Księgi zgonów — Sterbefälle

12/2600/0/3/68 Księga zgonów nr 1-39 1874
12/2600/0/3/69 Księga zgonów nr 1-173 1875
12/2600/0/3/70 Księga zgonów nr 1-124 1876
12/2600/0/3/71 Księga zgonów nr 1-131 1877
12/2600/0/3/72 Księga zgonów nr 1-140 1878
12/2600/0/3/73 Księga zgonów nr 1-128 1879
12/2600/0/3/74 Księga zgonów nr 1-168 1880
12/2600/0/3/75 Księga zgonów nr 1-146 1881
12/2600/0/3/76 Księga zgonów nr 1-160 1882
12/2600/0/3/77 Księga zgonów nr 1-151 1883
12/2600/0/3/78 Księga zgonów nr 1-165 1884
12/2600/0/3/79 Księga zgonów nr 1-137 1885
12/2600/0/3/80 Księga zgonów nr 1-152 1886
12/2600/0/3/81 Księga zgonów nr 1-171 1887
12/2600/0/3/82 Księga zgonów nr 1-134 1888
12/2600/0/3/83 Księga zgonów nr 1-160 1889
12/2600/0/3/84 Księga zgonów nr 1-139 1890
12/2600/0/3/85 Księga zgonów nr 1-156 1891
12/2600/0/3/86 Księga zgonów nr 1-215 1892
12/2600/0/3/87 Księga zgonów nr 1-167 1893
12/2600/0/3/88 Księga zgonów nr 1-171 1894
12/2600/0/3/89 Księga zgonów nr 1-166 1895
12/2600/0/3/90 Księga zgonów nr 1-207 1896
12/2600/0/3/91 Księga zgonów nr 1-183 1897
12/2600/0/3/92 Księga zgonów nr 1-184 1898
12/2600/0/3/93 Księga zgonów nr 1-206 1899
12/2600/0/3/94 Księga zgonów nr 1-204 1900
12/2600/0/3/95 Księga zgonów nr 1-212 1901
12/2600/0/3/96 Księga zgonów nr 1-217 1902
12/2600/0/3/97 Księga zgonów nr 1-305 1903
12/2600/0/3/98 Księga zgonów nr 1-227 1904
12/2600/0/3/99 Księga zgonów nr 1-277 1905
12/2600/0/3/151 Księga zgonów, nr 1-223 1906
12/2600/0/3/152 Księga zgonów, nr 1-220 1907
12/2600/0/3/153 Księga zgonów, nr 1-252 1908
12/2600/0/3/154 Księga zgonów, nr 1-228 1909
12/2600/0/3/155 Księga zgonów, nr 1-192 1910

Alegata — Alegata

12/2600/0/4/100 Alegata nr 1-8 za 1874, nr 1-30 za 1875 1874-1875
12/2600/0/4/101 Alegata nr 1-29 1876
12/2600/0/4/102 Alegata nr 1-34 1877
12/2600/0/4/103 Alegata nr 1-30 1878
12/2600/0/4/104 Alegata nr 1-35 1880
12/2600/0/4/105 Alegata nr 1-39 1881
12/2600/0/4/106 Alegata nr 1-39 1882
12/2600/0/4/107 Alegata nr 1-42 1883
12/2600/0/4/108 Alegata nr 1-36 1884
12/2600/0/4/109 Alegata nr 1-41 1885
12/2600/0/4/110 Alegata nr 1-36 1886
12/2600/0/4/111 Alegata nr 1-34 1887
12/2600/0/4/112 Alegata nr 1-40 1888
12/2600/0/4/113 Alegata nr 1-33 1889
12/2600/0/4/114 Alegata nr 1-61 1890
12/2600/0/4/115 Alegata nr 1-43 1891
12/2600/0/4/116 Alegata nr 1-61 1892
12/2600/0/4/117 Alegata nr 1-48 1893
12/2600/0/4/118 Alegata nr 1-46 1894
12/2600/0/4/119 Alegata nr 1-68 1895
12/2600/0/4/120 Alegata nr 1-50 1896
12/2600/0/4/121 Alegata nr 1-71 1897
12/2600/0/4/122 Alegata nr 1-56 1898
12/2600/0/4/123 Alegata nr 1-73 1899
12/2600/0/4/124 Alegata nr 1-67 1900
12/2600/0/4/125 Alegata nr 1-64 1901
12/2600/0/4/126 Alegata nr 1-40 1902
12/2600/0/4/127 Alegata nr 1-67 1903
12/2600/0/4/128 Alegata nr 1-59 1904
12/2600/0/4/129 Alegata tom I nr 1-36 1905
12/2600/0/4/130 Alegata tom II nr 1-35 1905
12/2600/0/4/156 Alegata tom I, nr 1-31 1906
12/2600/0/4/157 Alegata tom II, nr 1-31 1906
12/2600/0/4/158 Alegata tom I, nr 1-30 1907
12/2600/0/4/159 Alegata tom II, nr 1-33 1907
12/2600/0/4/160 Alegata tom I, nr 1-60 1908
12/2600/0/4/161 Alegata tom I, nr 1-37 1909
12/2600/0/4/162 Alegata tom II, nr 1-36 1909
12/2600/0/4/163 Alegata tom I, nr 1-34 1910
12/2600/0/4/164 Alegata tom II, nr 1-32 1910

Skorowidze — Namensverzeichnisse

12/2600/0/5/131 Skorowidz do ksiąg urodzeń 1874-1890
12/2600/0/5/132 Skorowidz do ksiąg urodzeń 1891-1900
12/2600/0/5/133 Skorowidz do ksiąg urodzeń 1901-1905
12/2600/0/5/165 Skorowidz do ksiąg urodzeń 1897-1907
12/2600/0/5/166 Skorowidz do ksiąg urodzeń 1906-1910
12/2600/0/5/134 Skorowidz do ksiąg małżeństw 1874-1892
12/2600/0/5/135 Skorowidz do ksiąg małżeństw 1893-1905
12/2600/0/5/167 Skorowidz do ksiąg małżeństw 1906-1910
12/2600/0/5/136 Skorowidz do ksiąg zgonów 1874-1876
12/2600/0/5/137 Skorowidz do ksiąg zgonów 1877-1884
12/2600/0/5/138 Skorowidz do ksiąg zgonów 1885-1896
12/2600/0/5/139 Skorowidz do ksiąg zgonów 1897-1905
12/2600/0/5/168 Skorowidz do ksiąg zgonów 1906-1910
12/2600/0/5/140 Skorowidz do alegat 1875-1878, 1880-1905
12/2600/0/5/169 Skorowidz do alegat 1906-1910