Zaproszenie na spotkanie online członków stowarzyszenia 17 stycznia 2022 r.

Nowy rok rozpoczniemy spotkaniem online, które odbędzie się 17 stycznia 2022 r. o godz. 17.30 na platformie Zoom. Zaproszenia zostaną rozesłane mailem.

Wykład zatytułowany „Rodziny wywodzące się z ziem polskich w Afryce Południowej. Okoliczności pojawienia się najstarszych rodów (1652-1914)” wygłosi Pan dr. hab. Mariusz Kowalski (ur. 1968 r.) – absolwent studiów geograficznych na Uniwersytecie Warszawskim (1993); od 1995 roku pracuje naukowo w dziedzinie geografii politycznej i historycznej oraz geografii ludności. W 2001 roku uzyskał stopień doktora, w 2014 – doktora habilitowanego nauk o ziemi w zakresie geografii. Zainteresowania badawcze: problematyka wyborcza, zagadnienia etniczne, historyczne i współczesne podziały terytorialne, ewolucja systemów politycznych i społeczno-gospodarczych oraz genealogia i genetyka genealogiczna, przede wszystkim w odniesieniu do Polski, Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej Afryki. Profesor Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, wykładowca Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Polsko-Litewskiej Komisji Podręcznikowej oraz Rady do Spraw Polaków poza Granicami Kraju. Uczestnik i kierownik wielu projektów badawczych – krajowych i międzynarodowych. Autor ponad stu publikacji naukowych oraz licznych artykułów encyklopedycznych, popularnonaukowych i publicystycznych.
Wywodzi się ze śląskiego rodu Feige. Jego prapradziadek, Wawrzyniec Feige, urodził się w Uszycach (powiat oleski), lecz w związku z okolicznościami, które zmusiły go do osiedlenia się w 1863 r. w Kongresówce, zmienił nazwisko na Kowalski.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Zarząd GTG

Nowy rok rozpoczniemy spotkaniem online, które odbędzie się 17 stycznia 2022 r. o godz. 17.30 na platformie Zoom. Zaproszenia zostaną rozesłane mailem.

Wykład zatytułowany „Rodziny wywodzące się z ziem polskich w Afryce Południowej. Okoliczności pojawienia się najstarszych rodów (1652-1914)” wygłosi Pan dr. hab. Mariusz Kowalski (ur. 1968 r.) – absolwent studiów geograficznych na Uniwersytecie Warszawskim (1993); od 1995 roku pracuje naukowo w dziedzinie geografii politycznej i historycznej oraz geografii ludności. W 2001 roku uzyskał stopień doktora, w 2014 – doktora habilitowanego nauk o ziemi w zakresie geografii. Zainteresowania badawcze: problematyka wyborcza, zagadnienia etniczne, historyczne i współczesne podziały terytorialne, ewolucja systemów politycznych i społeczno-gospodarczych oraz genealogia i genetyka genealogiczna, przede wszystkim w odniesieniu do Polski, Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej Afryki. Profesor Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, wykładowca Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Polsko-Litewskiej Komisji Podręcznikowej oraz Rady do Spraw Polaków poza Granicami Kraju. Uczestnik i kierownik wielu projektów badawczych – krajowych i międzynarodowych. Autor ponad stu publikacji naukowych oraz licznych artykułów encyklopedycznych, popularnonaukowych i publicystycznych.
Wywodzi się ze śląskiego rodu Feige. Jego prapradziadek, Wawrzyniec Feige, urodził się w Uszycach (powiat oleski), lecz w związku z okolicznościami, które zmusiły go do osiedlenia się w 1863 r. w Kongresówce, zmienił nazwisko na Kowalski.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Zarząd GTG

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *