Bielszowice (ob. Ruda Śląska)

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1498 rok – na podstawie (urbarza) rejestru wolnych chłopów ziemi bytomskiej z około 1498 roku.

Czech
Jakub
Sczastny
mikolay
Spala
Sswecz
Jan
lukass
kuwika
kiepek

1677- 1797 – Najstarsze źródła odnotowują (na podst. opracowań ks. J. Knosały ):

Wawrzyniec Kurpak ur. ok. 1677r.
Tomasz Galwas ur. 1681r.
Magdalena Promny-żona młynarza
Piotr Studnik ur. 1686r.
Zofia Studnik ur. 1689r.
Marcin Botór ur. 1687r.
Andrzej Fedeliński ur. 1687r.
Jadwiga Fedelińska- żona Andrzeja
Dominik Domin ur. 1687r.
Jerzy Bronni (Promny?) ur. 1689r.
Marjanna Hutka ur. 1689r. -właścicielka młyna
Jerzy Cop ur. 1689r.
Mateusz Krok ur. 1692r.
Florjan Pieścioch ur. 1694r.
Jakub Jaśczura ur. 1699r.
Marcin Chwist ur. 1696r. zmarł 27 .04.1797r. (żył 101 lat)


 

ur. mniej więcej w tym samym okresie

Jan Kratochwil

Kaspar Jaśczura

Wojciech Batór

Bernard Copik

Jakub Walężyk

Franciszek Skoczowski

Stanisław Tzap (Cop)

Walenty Matuła (karczmarz)

Jerzy Sowa (młynarz)

 

1743r.

Tomasz Marek- młynarz

1756r.

Michał Marek – rzeźbiarz

1767r. 

Paweł Hutka – właściciel młyna

1772r.

Jerzy Duda – na młynie

Balcer Fedeliński – na młynie

1773r.

Jerzy Sowa – na młynie Sowa

1775r,

Witus Promny – właściciel

1792r.

Jan Promny- wolny właściciel młyna

1844r.

Piotr Kowol- robotnik

1853r.

„W 1853 r. skazany został Jan Fremder, obywatel Bielszowic, na karę 14 letniego ciężkiego więzienia. Uciekł jednak z więzienia w Tarnowskich Górach. Połączył się on z 5 jeszcze zbrodniarzami i niepokoił okolice Bielszowic” (ks. J. Knosała)

 

imigranci XVIII wiek:

Anna z Zagórskich – szlachcianka
Antonia z Zagórskich – szlachcianka
Gotlieb Pohl- z Edenburga na Węgrzech
Antoni Neuman- z Austrji
Wojciech Madejski- z Polski
Balcer Szękała- z Polski
Antoni Budny -z Polski
Józef Tomaszowski- z Małopolski
Andrzej Romanowski- z Krakowa
Samuel Golak-z Austrji
Mikołaj Gajowski- z Austrji
Jan Goralczyk
Różyna Raymanowa

 


 

 Sołtysi
Antoni Marek 1772-1787, był równocześnie kościelnym;
Wojtek Copik 1788-1791;
Wawrzyniec Kosman 1801-1804;
Fabjan Guziel 1806-1808;
Szymon Marek 1812-1815;
Kaspar Simecko (Szymecko) 1816;
Walenty Szemczyk (Spenczyk) 1817-1828;
Kaspar Szymecko 1829-1831;
Jan Wieczorek 1834;
Marcin Copik 1836;
Mikołaj Kosman 1837-1844;
Norbert Spyra 1845;
Feliks Szemczyk 1847-1850;
Paweł Kosman 1856;
Ignacy Cop;
Wieczorek, był równocześnie grabarzem;
Józef Woźnica 1870-1892;
Karol Rutkowski 1892-1904;
Jan Nagel 1904-1914, był pierwszym płatnym naczelnikiem gminy;
Paweł Żabka 1914 do 22 lutego 1926 r., złożył urząd ze względów politycznych;
Naczeński był tylko zastępcą;
Józef Hanke był naczelnikiem komisarycznym od maja 1927 r.


 

Ekonomowie w Bielszowicach

Ferdynand Rumpely (1810)

inspektor Hartmann (1815)

Schubert (1818)

Kempner (1820)

Keller (1822)


 

Nauczyciele

Tomasz Wesołek – organista, „Urodził się on w Mysłowicach, studjował od 20 roku życia w Opawie nauki humanistyczne, urzędował potem przez 3 lata w Opawie jako nauczyciel, a następnie pełnił obowiązki organisty w Mokrem przez lat 22 i w Bielszowicach przez 25 lat. W końcu oniewidział i wskutek tego musiał zrezygnować z posady, którą bardzo był pokochał, zamieszkiwał jednak dalej w Bielszowicach, gdzie też 1 grudnia 1787 r. w 95 roku życia zmarł.” (ks. J. Knosała)

Józef Samuel- organista, nauczyciel w latach 1771-1777

Wawrzyn Wesołek – syn Tomasza, organista i nauczyciel w latach 1778-1782

Rafał Mazurek – ” jest często wspominany od 1782 r. jako zawiadowca szkoły królewskiej t.zn. był on nauczycielem uznanym przez władzę państwową. Jest on pierwszym nauczycielem gminy bielszowickiej, u którego ten jego urzędowy charakter da się wykazać z całą pewnością.Równocześnie był organistą.” (ks. J. Knosała)

Antoni Job – „występuje w księgach kościelnych od 1784 r. bądź jako nauczyciel, bądź jako
organista. Zmarł on dnia 31 grudnia 1790 r. na tyfus” (ks. J. Knosała)

Jan Imiela – nauczyciel, ur.1762 r. w Tilowicach pod Niemodlinem,zmarł 8 lutego 1836 r., lat 71

„W Pawłowie mieszkał wówczas stary organista Antoni Nachtigall, którego syn Franciszek 6 lutego 1830 roku wziął ślub w kościele w Bielszowicach. (…)  Nachtigallnie był organistą w parafji bielszowickiej, nie wchodzi zatem w rachubę, gdy jest mowa o organistach i nauczycielach w Bielszowicach.)” (ks. J. Knosała)

nauczyciele pomocniczy:

Ludwik Heller – nauczyciel pomocniczy

Melchjor Naclawa (1824)

Wawrzyn Scheidle (1825)

Antoni Bialon (1828)

Cichoń (1829)

Koronowski (1830)

Stefan Nawrath (1833)

 

Franciszek Sługa- kierownik szkoły, zmarł na gruźlicę 9 kwietnia 1839 r.

Florjan Musioł – pełnił tymczasowo funkcję kierownika szkoły po śmierci Sługi

Karol Drobny-  z Brzęckowic, pełnił tymczasowo funkcję kierownika szkoły

Antoni Schindler -z Paniówek, nauczyciel od 1834

Teodor Lippka – pełnił tymczasowo funkcję kierownika szkoły

Jan Ducka – kierownik szkoły,

Gałuszka- adjuwant 1848

Sołtys – adjuwant 1849