Bogdala

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1640 rok – na podstawie urbarza lublinieckiego z 1640 roku

Gartner (Zagrodnicy):
Sswiecz
Tschiss
Schneida
Bieber der junger
Drapichrost
Mnich oder Commorekh
Widek
Bieber der elter