Bogucice (ob. Katowice)

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1738 r. – na podstawie inwentarza Bogucic z 1738 r.

Chłopi całkowici:
1. Wawrzin Bednarz
2. Zwon
3. Gębalczyk Jan
4. Bartek Gwiżdż

Półrolnicy:
5. Mikołaj Cygan
6. Paweł Krężelik
7. Marcin Gwiżdż
8. Ciepły Tomek
9. Marcin Kasza
10. Marcin Król
11. Tomek Białek
12. Jan Gwiżdż
13. Witek Kuchta
14. Walek Kimel
15. Jendra Oleksy
16. Michał Ligęza

Chałupnicy:
17. Marcin Alamoda
18. Szymon Miekienik
19. Balcer
20. Walek Palka
21. Franek Garzel
22. Marcin Wiernioch
23. Walek Oleksy
24. Jan Krężel
25. Paweł Kowal
26. Lukaszczyk
27. Symon Kowalczyk
28. Wojtek Rogal
29. Marcin Pikulik
30. Jurek Garzelik
31. Marcin Kanik
32. Jan Kasza
33. Jęndrzej Kaszczyk