Boronów

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1574 rok – na podstawie urbarza lublinieckiego z 1574 roku

Bauern (Siodłoki):

1. Waczlaw
2. Woitek Szczyrba
3. Woitek Orlick
4. Schymek Mysliwiecz
5. Lutschka
6. Cuba Skobylatt
7. Wawrziek Zieya
8. Marczin Chromy
9. Piotr Rogal
10. Mathis Kos
11. Piotr Brencka
12. Janek Rogal
13. Bartek Dusska
14. Climek Bienass
15. Woytek Zwierz
16. Macziek Plaza
17. Urban Koczyjan
18. Jacub Krawiecz
19. Janek Machon
20. Tomek Skawrana

Scholczen (Sołtysi)
1. Jan
2. Woitek
3. Sobek Widula

Hammermeister (Kuźnik):
1. Macziey Kos