Brynów (ob. Katowice)

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1702 r. – na podstawie urbarza Kuźnicy Boguckiej z 1702 roku

Chłopi odrabiający pańszczyznę sprzężajną:
1. Stenzel Zając
2. Biskup – jetzo (obecnie) Filip Szmajek
3. Jendra Malec
4. Sowina – Wittib (wdowa)
5. Kositarczyk – jetzo (obecnie) Kuba Kawka
6. Marcinek – jetzo Wüst (obecnie gospodarstwo opuszczone)
7. Kawka – jetzo Wüst (obecnie gospodarstwo opuszczone)
8. Szymek Szkwarek – jetzo Wächter (obecnie stróż)

Chłopi odrabiający pańszczyznę pieszą:
9. Grześ Kurzaczyk
10. Wawrzyn Kopacz
11. Badura – Wittib (wdowa)
12. Sobek Orzempinek – alter Wächter (stary stróż)
13. Kuba Orzempinek – nur ein Weib (obecnie tylko wdowa)
14. Krzisztek Czcik
15. Szymek Flaczyk – jetzo Wüst (obecnie gospodarstwo opuszczone)
16. Franuś – dessen Weib praestiret (obecnie wdowa)
17. Chroscz – Wüste es berichtet ein Weib (gospodarstwo opuszczone)
18. Chlabasz – Wüst, sitzt ein Kohlbrähner (gospodarstwo opuszczone, mieszkał tu węglarz)
19. Garbus – Wüstung (gospodarstwo opuszczone)
20. Biskup – Wüstung (gospodarstwo opuszczone)
21. Moricn Chroscz – jetzo Waldheger (obecnie gajowy)
22. Morcin Kurzaczyk

Wdowy:
Franuszka
Skibina
Figurka
Krupino

1732 r. – na podstawie urbarza Kuźnicy Boguckiej z 1732 roku

1. Mathusz Otremba – Häußler
2. Tomek Zając – Häußler
3. Woytek Badura – Gärtner
4. Jonek Wypior – Gärtner
5. Philip Szmayek
6. Woitek Kuscz
7. Greger Kurzaczek
8. Martin Hoiczik
9. Paul Kowol
10. Blażek Krupa – Muller

Häusler: (Chałupnicy):
11. Kaspar Czoik
12. Matusz Ciongala
13. Tomek Balon
14. Grygier Ogryzek
15. Lucas Flak
16. Sobek Kluza – Kretschmer
17. Grygier Figura
18. Christof Biskap – Waldheger
19. Lorenz Balończyk
20. Jonek Czupryna
21. Simon Szaffion
22. Paweł Młody

1738 r. – na podstawie Spisu mieszkańców na dobrach kuźnicy bouckiej z 1738 r.

Brwinower Gartner (Brynowcy Zagrodnicy):
1. Mathusz Otremba
2. Thomas Zajonc

Heusler (Brynowscy Chałupnicy):
3. Jacob Badura
4. Lorenz Szieja
5. Grzes Mucha – von Gurkau
6. Woytek Krupa
7. Bartek Suchy – von Kokocziniez
8. Micolay Slomiany – von Panewnik
9. Jan Suchy – von Kokocziniez
10. Jacob Musiol – von Tichau
11. Thomas Slomiany – von Panewnik
12. Maciey Pszut – von Panewnik
13. Micolay Grzondziel
14. Woytek Wypior
15. Jozeph Boldys
16. Franz Gainczors – von Ellgutt
17. Mathes Kolodziey – von Elgoth
18. Joseph Czysz – von Petrowitz
19. Sobek Lubina – von Lendzin
20. Jon Wieczorek – von Petrowitz
21. Jon Czakaisky – von Schmilowitz
22. Micolay Kontny – von Panewnik
23. Paul Nowozen – von Panewnik
24. Jon Stolarczyk – von Panewnik
25. Johann Ciongala
26. Mikolay Myrda – von Althammer
27. Jan Fasina – von Kokocziniez
28. Lorenz Szaffion
29. Paul Kowol
30. Stas Demek
31. Lorenz Grząndziel
32. Jan Janota
33. Jerzi Kosztorz
34. Kuba Nastula
35. Morcin Garus

Haußgenoßen (Komornicy):
36. Staś Pawlow
37. Szymon Pawlow
38. Caspar Smialy
39. Stary Kazior
40. Klimek Szczak – von Craßow
41. Lorenz Kawczok
42. Blazek Kawczok
43. Walek Demkow
44. Walek Otrembow
45. Stary Filip
46. Caspar Czoik
47. Kawczonka
48. Staro Kuczka – von Craßow
49. Knopka
50. Staro Grząndziolka
51. Stary Jon Wypior
52. Ganczarzonka