Bykowina (ob. Ruda Śląska)

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1662r.

Zagrodnicy:

Ficek

Bednarczyk

Gasz

Groszek

Strzodoń

Dziura