Bytków (ob. Siemianowice Śląskie)

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

(na podstawie opracowania L. Musioła)

1751r.

Jakób Owczarz – owczarz

1753-1755r.

Adam Owczarz -owczarz

1754r.

Jan Strzelec – leśniczy

Wawrzyn Leśny – leśniczy

1763r

Tomasz Andermann (zm. 5.04.1772r- 45 lat) – malarz dworski rodem z Żorowia w Łużycach, przebywał z rodziną, braćmi Janem i Antonim  – także malarzami

1772r.

Antoni Strzelec – myśliwy

1782r. – 91r.

Jan Scheffer – kowal

1786r.

Józef Ferner – owczarz

1796r.-1797r.

Antoni Kurzydym – urzędnik dworski

1798-1800r.

Fryderyk Kurzydym – urzędnik dworski

1798r.

Mikołaj Planecki – szafarz dworski

1799r.

Szymon Koczot – myśliwy

1800r-1808r

Jan Michał Skarabisch – urzędnik dworski, ewangelik

1802r

Antoni Pietrowski – szafarz dworski

Nitsch-kowal

1803r.

Dawid Kinn -myśliwy

Józef Bartosik – piwowar

Jan Josch – karczmarz

1817r.

Franciszek Grebell – urzędnik dworski, ewangelik

1820 – 21r.

Józef Fojcik – piwowar

Jan Krzanowski – gorzelnik

Sebastian Czaboń – sołtys

1821r.

August Greinwitz – urzędnik dworski, ewangelik

1825r.

Szymon Dudzik – szafarz dworski

Franciszek Piekarski – sołtys

1829r.

Friedrich Kern – dzierżawca dóbr bytkowskich

1834r.

Piotr Ochmann – owczarz

1840r.

Piotr Czaboń – sołtys

1843r.

Jan Gorol -sołtys

1856r.

Jan Martin – lesniczy