Chudoba

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1574 rok – na podstawie urbarza lublinieckiego z 1574 roku

Mieszkańcy:
1. Olexy
2. Piotreck Sobkow
3. Grzegorz Plossay
4. Jahn Zur
5. Jahn Tyras
6. Adam Nytsch
7. Jendrziey Szwientkow
8. Jahn Sychon
9. Jahn Nowag
10. Jahn Marczick
11. Stanieck Kowal
12. Wienczek Krzos
13. Cuba Ray – gertner (zagrodnik)
14. Michal Kaczoreck
15. Urban Socha
16. Grzegorz Korzus er hat auch ein mülchen und teichlen
17. Casper Marassek
18. Marek Skowronek
19. Jacub Wlodarz