Cielmice (ob. Tychy)

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1536 r. – na podstawie urbarza pszczyńskiego z 1536 roku

Wirte (Gospodarze):
1. Jakub
2. Myka
3. Woytek
4. Stasseet Hutek
5. Randioch
6. Ondrzeg
7. Jurek
8. Wrana
9. Klymek
10. Rzechorz
11. Marek
12. Wawrzinek
13. Gindra
14. Pawlyk

Właściciele stawów:
Grzegorz Kosta
Clymek

1764 rok – na postawie księgi robocizn

Bauern (Siodłoki):
1. Grzes Biolek – Kretschmer und führet Fisch Gerathe zu dem Swier. Cieml. Pap. Sommer Teichen, in der Erndte 2 Tage
2. Mathusz Rodowunsky
3. Woytek Moś
4. Woytek Bąk
5. Tomek Lassek
6. Blazek Szeliga
7. Woytek Pluta
8. Joseph Mika
9. Jon Grądzik
10. Grzes Gorol
11. Malcher Gawlik
12. Morcin Panek – hält einen Knecht (trzyma jednego parobka)
13. Witek Targiel
14. Adam Kostka
15. Kasper Hons – Vogt (wójt)

Gärtner (Zagrodnicy):
16. Michol Szkrobol – zinset vor einen Tag
17. Jonek Coffala – zinset vor einen Tag

Häusler (Chałupnicy):
18. Morcin Pluta
19. Tomek Gamon
20. Frantz Kontnik
21. Matusz Hantuła
22. Sobek Pyszka – Waldheger (gajowy)
23. Maciey Fik
24. Mathusz Sakfik
25. Moricn Morys – Teichwärter und Biegon (stawowy i goniec)
26. Jendys Oracz
27. Staś Fik
28. Walek Niżoł
29. Kuba Goralczyk
30. Kuba Polus
31. Simon Kluza
32. Joseph Goralczyk
33. Jon Cichy – Waldheger (gajowy)
34. Jonek Krzykawski
35. Tomek Guzy
36. Mathusz Pinocy
37. Jakub Żolna
38. Witek Krawczyk
39. Grzes Penalczyk – wüste (gospodarstwo puste)
40. Kuba Gawlik

Stögler, Häusler:
41. Kuba Fiol
42. Bartek Blazgura
43. Paul Nawara – Hirte (pasterz)
44. Pinocy Harabas
45. Wawrzin Mika – Wächter in Jaroschowitz (stróż w Jaroszowicach)