Cisownica

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1770 rok – na podstawie urbarza cisownickiego z 1770 roku

Wielka Cisownica

Frey Richter
1. Paul und Georg Mamitza – Nr. 36

Acker Bauern
1. Andreas Kloda – Nr. 46

2. Jackob Mach – Nr. 35
3. Georg Boczek – Nr. 25
4. Michel Waletz – Nr. 41
5. Georg Miech – Nr. 41
6. Johann Boczek – Nr. 38
7. Andres Niedoba – Nr. 22
8. Adam Chmiel – Nr. 11
9. Anders Kubienitz – Nr. 9
10. Johann Czarlok – Nr. 10
11. Michel Karass – Nr. 16

12. Andres Drozd – Nr. 27
13. Georg Mamitza – Nr. 39
14. Johann Niedobra – Nr. 26
15. Paul Mamitza – Nr. 17

Halber Bauer
1. Michl Drozd – Nr. 23

Dresch Gärtner
1. Johann Mach – Nr. 29
2. Adam Kutschera – Nr. 30

Gross Haüssler
1. Johann Kubok – Nr. 34
2. Georg Czoch – Nr. 13

Klein Haüsler
1. Michel Pietreczko – Nr. 33
2. Georg Niedoba – Nr. 43
3. Michl Drozd – gehoret zu Nro. 23 des hauses
4. Georg Chmiels – Wittib – Nr. 45

Müller
1. Johann Chmiel – Nr. 50

Mała Cisownica

Dresch Gärtner
1. Mathes Drozd – Nr. 5

Freÿ Haüsler
1. Paul und Johann Lantz – Nr. 5 e. 24
2. Georg Kozel – Nr. 14
3. Adam Buzek – Nr. 1

Gross Haüssler
1. Mathes Gaiditza – Wittib – Nr. 8

2. Mathes Drozd – Nr. 6
3. Georg Gelen – Nr. 9
4. Johann Janiczek – Nr. 10
5. Johann Buczek – Nr. 11
6. Georg Babilon – Nr. 4
7. Andres Schobol – Nr. 3

8. Adam Krahl – Nr. 2
9. Johann Nowak – Nr. 12