Dąb (ob. Katowice)

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

przed 1660 r. – na podstawie księgi gospodarczej probostwa z przed 1660 r.

1. Barański – sołtys
2. Kucz – sołtys
3. Świerczyna
4. Koszytarz
5. Gaida
6. Nowak
7. Sikora
8. Dębski
9. Pilch
10. Kawka
11. Chropa
12. Grządziel

Zagrodnicy:
13. Franek Pilch
14. Luczkowa
15. Nowaków Staś
16. Gaidzik
17. Krawiec
18. Michał Koszytarz
19. Sikora
20. Młynarz Lucka
21. drugi Młynarz – w 1663 r. Pusty
22. Kaczmarz

1660 r. – na podstawie księgi gospodarczej probostwa z 1660 r.

1. Sołtysostwo Dębskie – vacat
2. Kucz
3. Swierczyna
4. Bacia
5. Gayda
6. Nowak
7. Sikora
8. Dębski
9. Kawkowskie
10. Pilch
11. Chrapa
12. Grządziel
13. Kaczmarz
14. Łuczka Bartosz – młynarz

Zagrodnicy
15. Lapitacina wdowa
16. Franek Pilch
17. Wdowa
18. Błaś na Kamieniowskim
19. Krawiec
20. Maciek Dębski
21. Swierczynik
22. Cofała
23. Łuczka