Dąbrówka Wielka (ob. Piekary Śląskie)

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1498 rok – na podstawie (urbarza) rejestru wolnych chłopów ziemi bytomskiej z około 1498 roku.

Knofflik ffoyt od mlyna (Maciej Knoflik był od 1506 roku właścicielem stawu rybnego Żuraw położonego na gruncie należącym do miasta Bytomia, w 1550 roku Hanus Knoflik dokonał zamiany stawu i młynu w Dąbrówce Wielkiej na staw zwany Ratajczyków albo Szarlej koło rzeczki Bielczy)