Frydek

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1764 rok – na podstawie księgi robocizn

Gärtner (Zagrodnicy):
1. Walek Dobry – Teichwärter und zinset (stawowy i czynszownik)
2. Mikolay Budarczyk
3. Wawrzin Borys
4. Jonek Woytała
5. Jonek Faruga
6. Mathusz Kost
7. Tomek Wiatr
8. Bartek Klekot
9. Paul Galluszka
10. Kuba Durok
11. Andrys Lukassek
12. Jonek Watoła
13. Stanislaus Dobry – Kretschmer (karczmarz)
14. Mikolay Tomow
15. Wawrzin Ligenza
16. Andreas Grabowski
17. Andreas Golus

Kammerleute (komornicy):
Woytek Urdzon
Michol Marek
Michol Niesyto
Michol Czlowiek
Kuba Krason
Walek Janyga
Michol Plewniak
Joseph Fletuch
Joseph Klapacz
Walek Janiga