Gilowice

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1764 rok – na podstawie księgi robocizn

Gärtner (Zagrodnicy):
1. Sobek Siuta
2. Jurek Kotow
3. Witek Bator
4. Klimek Brzenczek
5. Simon Pieczonka
6. Woytek Kuszek
7. Jurek Woytała
8. Mathyasz Barton
9. Wawrzin Kościelny – Waldheger (gajowy)
10. Woytek Kapica
11. Jonek Kościelny

Häusler (Chałupnicy):
12. Woytek Szkowronek
13. Jon Rozmus – Scholtze (sołtys)
14. Grzes Durok
15. Szemek Kapica
16. Paul Rozmus
17. Paul Zaiąc – Scholtze (sołtys)
Woytek Zaiąc – Scholtze (sołtys)
18. Kazimierz Stawowy
19. Walek Pilatnik
20. Michol Chowaniec

Kammerleute (komornicy):
Blazek Opolka
Andreas Urdzon
Morcin Szkorupa
Walek Kręczok
Woytek Tomow
Jurek Grygsa
Kuba Zielensky
Tomek Mdleia
Hedwig Piżmorka
Hedwig Raczka
Hanka Kuczonka
Simon Macionski
Jon Dobry
Balcar Rzepka
Walek Młynorz