Glinica

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1574 rok – na podstawie urbarza lublinieckiego z 1574 roku

Bauern (Siodłoki):
1. Jan Guzek
2. Tomek Jucha

Ludzie wolni:
3. Waczlaw Scholcz – frey (człowiek wolny)
4. Walek Jezowski – frey (człowiek wolny)
5. Michel Janiecz – frey (człowiek wolny)
6. Janek Gruczan – frey (człowiek wolny)

1640 rok – na podstawie urbarza lublinieckiego z 1640 roku

Bauern (Siodłoki)
1. Kristek – freypauer (wolny siodłok)
2. Gusseck
3. Thomczigk von Lubeczko
4. Walek Czioska
5. Scholcz Ssczes und Janek

Gertner (Zagrodnicy):
1. Adam Krol
2. Jacob Gussekh
3. George Komoraek
4. Simon Mrowiecz
5. Foritarz
6. Petter Seraffin
7. Paul Körczen
8. Luckas Kywior
9. Woytek Morawicz
10. Adam Koczigk
11. Michael dzimbala
12. Woytek Komoraek
13. Woytek Kozack
14. Lucass Mandokh
15. Niklas Krupa