Góra

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1800 rok – na podstawie księgi robocizn

Halbe Akerbauern: (Półsiodłoki)
1. Antoń Baguda
2. Kuba Soika
3. Joseph Kubulus
4. Jon Ulczok
5. Wittib Kubica
6. Jonek Szczepon

Gärtner: (Zagrodnicy)
7. Wittib Polok
8. Mikoloy Cialoń
9. Matusz Faruga
10. Woitek Wendrynsky alias Czerny
11. Tomek Chromik
12. Maciey Raszka
13. Jonek Faruga
14. Matusz Faruga
15. Pietr Wloszek
16. Jozek Dluciok – Vogt, zinst
17. Wt. Skarboń
18. Walek Skarboń
19. Casimir Tomczyk
20. Woitek Zawadzky – ist Biegon nach Pless
21. Wt. Przewoznik alias Baguda – Redemacher
22. Kb. Soika alias Faruga
23. Wawrzun Znolany
24. Kb. Caloń
25. Casimir Baron
26. Michol Gorol
27. Tomek Przewoźnik – und zisnt vor Wage
28. Kb. Wendrońsky alias Dluciok
29. Jendrys Lorek – tauf? Und Wiesenwärter
30. Mek Masny
31. Wl. Ulczok
32. Sobek Kubulus
33. Jendrys Duda
34. Joseph Maryiosz
35. Joseph Polok
36. Joseph Przewoźnik alias Kolodziey
37. Jon Addamczyk – Schmidt und zinst

Häusler: (Chałupnicy)
38. Morcin Domzol
39. Walek Libera
40. Joseph Libera
41. Jon Ulczok
42. Simon Kadulsky
43. Wittwe Zurek
44. Jonek Migdok

Kammerleute: (komornicy)
Matusz Gnidek – Ordinante
Jon Skratzky – Wiesen wärters Gehulfe
Wawrzin Zielynsky – Nachtwärter
Kuba Janlosz
Woitek Sromek
Jon Cialoń
Jendrys Pollok – tauf? und Wiesenwärter
Jendrys Jaruga – pferde knecht
Jon Tomczyk
Woitek Baguda alias Keyer oder Buciorz
Jonek Baron
Casimir Pawlica – Oschsen Knecht und Nachtwärter
Wawrzyn Cępiel – Biegon nach Miedzna und Grzawa
Maciey Ligenza – lahm und zinset
Kuba Zmudka
Jon Czuchoy
Balcar Baguda
Michol Mikolayczyk
Jonek Pietryca – aus Kent
Wl. Dluciok
Joseph Przeworznik
Rornus Dombrowsky

Kammerweiber
Maryna Szczeponionka
Hanka Holina
Kaśka Jasloczka
Hedwig Gawliczka
Soska Przewoźniczka

Auszügler: (Wycużnicy)
Bartek Soika
Michol Soika
Pietr Soika alias Kempka
Maryna Wendreńska alias Dluciog
Michol Ulszok

1801 rok – na podstawie księgi robocizn

Halbe Akerbauern: (Półsiodłoki)
1. Antoń Baguda
2. Kuba Soika
3. Joseph Kubulus
4. Jon Ulczok
5. Wittib Kubica
6. Jonek Szczepon

Gärtner: (Zagrodnicy)
7. Wittib Polok
8. Mikolay Ciallon
9. Matusz Faruga
10. Woitek Wendrynsky alias Czerny
11. Tomek Chromik
12. Maciey Raszka
13. Jonek Faruga
14. Matusz Faruga
15. Peter Wloszek
16. Jozek Dluciok – Vogt und zinst
17. Wt. Skarbon
18. Walek Skarbon
19. Casimir Tomczyk
20. Woitek Sawadzky – ist Biegon nach Pless
21. Wt. Przewoznik alias Baguda – Redemacher
22. Kb. Soika alias Faruga
23. Wawrzyn Smolany alias Zmolany
24. Kb. Caillon
25. Casimir Baron
26. Michol Gorol
27. Tomek Przewoźnik – und zisnt per 2 tage
28. Kb. Wendrensky alias Dluciok
29. Jendrys Lorek – tauf? Und Wiesenwärter
30. Krzystek Masny
31. Walek Ulczok
32. Sobek Kubulus
33. Jendrys Duda
34. Joseph Maryiosz
35. Joseph Polok
36. Joseph Przewoźnik alias Kolodziey
37. Jon Addamczyk – Schmidt und zinst

Häusler: (Chałupnicy)
38. Morcin Domzol
39. Walek Libera
40. Joseph Libera
41. Jon Ulczok
42. Simon Kadulsky – zinst laut Kaufbrif?
43. Wittwe Zurek
44. Jonek Migdok – zinst

Kammerleute: (komornicy)
Matusz Guzdek
Jon Bratzky – dem Wiesen wärters helfe
Wawrzin Zielynsky
Kuba Jantosz
Woitek Sromek
Jon Cialoń – Nachtwärter
Jendrys Pollok – tauf? und Wiesenwärter
Jendrys Faruga – pferde knecht
Jon Tomczyk
Woitek Baguda alias Steyer Buciocz
Jonek Baron
Casimir Pawlica – Oschsen Knecht und Nachtwärter
Wawrzyn Czępiel – Biegon nach Miedzna und Grzawa
Maciey Ligenza – lahm und zinset
Kuba Zmudka
Jon Czuchoy
Balcar Baguda
Michol Mikolayczyk
Jonek Pietryia
Wl. Dluciok
Joseph Przeworznik
Rochus Dombrowsky – Nachtwärter
Jonek Sohlick – Schmiede
Jendrys Faruga
Michol Astian? Holy

Kammerweiber
Maryna Szczeponionka
Hanka Holina(przekreślone)
Kaśka Jasloczka(przekreślone)
Hedwig Gawliczka
Soska Przewoźniczka
Handka Krupias

Auszügler: (Wycużnicy)
Bartek Soika
Michol Soika
Pietr Soika alias Kempka
Maryna Wendreńska, Dluciog
Michol Ulszok

1815 rok – na podstawie księgi robocizn

Halbe Akerbauern: (Półsiodłoki)
1. Anton Baguda
2. Kuba Soyka
3. Jozef Kubulus
4. Jonek Ulczok
5. Michol Kubista
6. Tomek Szczepon

Gärtner: (Zagrodnicy)
7. Kuba Poloka Jurczok
8. Woytek Ciałoń
9. Jozef Włodarczyk alias Faruga
10. Woytek Wendrynsky alias Czern.
11. Tomek Chromik
12. Maciey Raszka
13. Jonek Faruga
14. Kb. Faruga
15. Pietr Włoszczek
16. Jozef Przewoznik alias Kolodziey – Stellmacher
17. Simon Dłuciok
18. Woytek Skarbon – Wittib
19. Walek Skarbon
20. Kazimor Tomczyk
21. Jonek Zawadzky alias Balcarek
22. Woytek Przewoznik alias Baguda
23. Soika alias Faruga, Walek Domżoł adm.
24. Jon Zmołany alias Hirschel Schaeffer – zinst
25. Kuba Ciałon
26. Casimir Baron
27. Kb. Przewoznik – zinst
28. Gorol alias Woytek Kiczka
29. Wendrensky Erben, Morcin Dłucioł adm.
30. Jonek Lorek – tauf? Und Wiesenwärter
31. Krzystek Masny
32. Walek(przekreślone) Maciey Ulczok alias Dłuciok
33. Kubulus alias Matusz Gawlik
34. Duda alias Wawrzin Zielinsky
35. Jozef Maryiosz
36. Jozef Polok
37. Jonek Addamczyk, Frantz Grziwa Schmide und zinst

Häusler: (Chałupnicy)
38. Morcin Domżoł
39. Walek Libera
40. Klimek Libera
41. Jonek Ulczok – Schmied und zisnt
42. Simon Kadulsky – frei zisnt
43. Kuba Zurek alias Domżoł
44. Jonek Migdoł – zinst
45. Kuba Chromik

Kammerleute: (komornicy)
Matusz Zwadek
Jonek Braczky – dem Wiesen wärters helfe
Kuba Jantocz alias Przewoznik
Wb Czępiel
Kuba Zmudka alias Stareńczyk
Jonek Czuchoy alias Maśniok
Wb(przekreślone) Holly, Horek Gabryś
Roch Domba
Walek Marczynsky
Morcin Ulczok
Simon Skarbon
Cazimir Kubitza
Paul Wyleżoł
Franek Nycz
Franek Niedziela
Jonek Domzoł
Bartek Kaminsky
Anton Fabrycz
Woytek Myrczynsky
Sobek Kołodziey
Paul Przewoznik
Wawrzin Wendrinsky
Jonek Grziwa

Auszügler: (Wycużnicy)
Woytek Michałek
Jonek Faruga
Michoł Soyka
Michoł Gorol
Sobek Skubulus

1825 r. – na postawie księgi robocizn

Halbe Akerbauern: (Półsiodłoki)
1. Anton Baguda Erben Michoł
2. Tomek Soyka
3. Jozef Kubulus
4. Wittib Erben Morcin Ulszczok, Walek Domzol adm.(przekreślone)
5. Michol Kubitza
6. Morcin Szczepoń

Gärtner: (Zagrodnicy)
7. Staś Polok alias Nycz
8. Woytek Ciałoń
9. Jozef Włodarczyk alias Faruga
10. Woytek Wendrenski alias Czerny
11. Tomek Chromik
12. Michoł Raszka
13. Jon Faruga – Gemeinde Vogt
14. Tomek Faruga
15. Pietr Włoszczek
16. Jozef Przewoznik alias Kolodziey – Stellmacher
17. Szemek Dłuciok
18. Michoł Skarbon alias Wysoglond
19. Walek Skarboń
20. Jonek Tomczyk
21. Jon Zawadzki alias Balczarek
22. Cazimierz Przewoznik alias Domzoł
23. Matusz Soyka alias Faruga alias Grzebinaya
24. Hirschel Schaeffer
25. Kuba Ciałoń
26. Jonek Baron
27. Kuba Przewoznik
28. Gorol alias Woytek Kiszka
29. Wendrenski Morcin Dłuciok
30. Jonek Lorek – feld, tauf? Und Wiesenwärter
31. Maciey Masny
32. Maciey Ulczok alias Dłuciok
33. Kubulus alias Matusz Gawlik
34. Duda alias Wawrzin Zielinski
35. Michał Maryiasz
36. Jozef Polok
37. Franz Adamczyk alias Grziwa – frey Schmied und zinst

Häusler: (Chałupnicy)
38. Woytek Domżoł
39. Walek Libera
40. Klimek Libera
41. Morcin Uliczok – Schmied und zisnt
42. Jon Grziwa alias Kadulsky – frei zisnt
43. Kuba Zurek alias Domżoł
44. Jon Migdoł
45. Kuba Chromik – feld, tauf? Und Wiesenwärter
46. Kuba Zwadka
47. Bartek Kaminski
48. Roch Domba
49. Franek Domzol
50. Kuba Garczok alias Polok
51. Bartek Saydok
52. Kuba Kubitza – Schmiede und zinst
53. Witek Czerny alias Michałek

Kammerleute: (komornicy)

Matusz Gazdek – alt und schwach
Jon Broczki
Kuba Jantosz alias Przewoznik – alt und schwach
Florek Holly alias Gabryś – drescher
Walek Marczynski
Szemek Skarbonń – alt und schwach
Kazimitz Kubitza
Paul Wylezoł
Woytek Marczynski – Wittib
Sobek Kołodzieyczyk – Hofe-Nachtwärter
Paul Przewoznik
Kuba Gnytko – Wittwer
Sobek Wanslik
Michał Myrta – ist nach Rudoltowitzer Colonie gegangen
Woytek Mazur
Jon Baroń – Wirth auf Nro. 26
Wincent Nycz
Krzistek Waligura – drescher
Tomek Szczepon
Kontny(przekreślone) Canty? Choczyk?
Wawrzin Uliczok – Schmied und zinst
Tomek Wrona – nach Gillowitz gegangen
Jospeh Czwertnia – drescher
Tomek Polok
Mathusz Paszek
Morcin Feifec? – drescher
Morcin Zawadski
Jendrys Faruga
Anton Korczyk
Jon Włoszek
Michoł Kubitza
Jon Miarka
Matusz Noras
Maciey Korczyk
Joseph Sroczynski
Antoń Sadus

Auszügler: (Wycużnicy)
Jon Faruga
Sobek Kubulus
Jon Balczarek – gestorben
Wittwer Sczypon
Wittib Przewoznik
Maciey Raszka
Casimir Baron
Wittwer Faruga
Casimir Tomczyk
Walek Domżał
Wittwer Domżał