Górki (ob. Lędziny)

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1764 rok – na podstawie księgi robocizn

Gärtner (Zagrodnicy):
1. Jurek Wilk
2. Michoł Gąsior
3. Andris Krupa alias Bromboszcz
4. Jacob Goy
5. Jurek Mucha
6. Mathusz Pietryasz
7. Walek Żak
8. Wawrzin Bromboszcz
9. Pawel Chromy – Vogt und Kretschmer (wójt i karczmarz)
10. Wawrzin Janik
11. Grzes Karkoszka
12. Jonek Kulawy

Häusler (Chałupnicy):
13. Grześ Chałupnik – Waldheger (gajowy)
14. Stas Sowa
15. Woytek Goy
16. Tomek Kapusta
17. Michoł Krupa – Biegon (goniec)
18. Grzes Swoboda
19. Jurek Przibyła