Gostyń

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1764 rok – na postawie księgi robocizn

Gärtner (Zagrodnicy):
1. Jurek Poydot
2. Jonek Urbanczyk
3. Jonek Kurpas
4. Malcher Szydło – macht statt Hofe Tage 130 Schock Schindeln
5. Jonek Roi
6. Jonek Paiąk
7. Maciey Czardybon
8. Malcher Klenart
9. Jurek Danelczyk – Breth Müller (właścicilel tartaku wodnego)
10. Michol Szendzielorz – Kretschmer (karczmarz)

Häusler (Chałupnicy):
11. Kuba Wrubel
12. Bartek Kopel
13. Michol Jaszczok
14. Jonek Jasztrzempsky – Waldheger (gajowy)
15. Wawrzin Rygula – Biegon (goniec)
16. Franek Drobik
17. Woytek Kopeć
18. Paul Kollodziey – Kretschmer und zinset (karczmarz i czynszownik)
19. Grzegorz Ćmiel
20. Malcher Stawowy
21. Sebastian Suchon
22. Andrys Rzepka – Waldheger (gajowy)
23. Jurek Pilorz – Vogt (wójt)
24. Simon Nowok
25. Adam Czardybon – fertigt 60 Schock Schindeln
26. Paul Kasperczyk
27. Walek Czardybon
28. Adnrys Pająk
29. Michol Szkutela – fertigt 60 Schock Schindeln
30. Simon Poydol
31. Melchior Laindyk
32. Mikolay Kollodziey
33. Morcin Urbanczyk
34. Jonek Wrona
35. Paul Kania
36. Joseph Kopeć
37. Kuba Galluszka – Biegon (goniec)
38. Mathusz Strzoda
39. Simon Wrubel
40. Morcin Skrzipczyk
41. Walek Suchon
42. Mathusz Urbanczyk – Zaunwärter

Kammerleute (komornicy):
Bartek Boydol
Dawid Strzoda
Malcher Kurpas
Maciey Rzenka
Jurek Sevior
Morcin Sevior
Hieronim Roy