Grzawa

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1764 rok – na podstawie księgi robocizn

Bauern (Siodłoki):
1. Jon Waloczek
2. Woytek Wybraniec – Vogt (wójt)
3. Jon Barborka – hält einen Knecht (trzyma jednego parobka)
4. Woytek Żolna– hält einen Knecht (trzyma jednego parobka)
5. Wawrzin Galluszka – hält einen Knecht (trzyma jednego parobka)
6. Adam Woyciech
7. Walek Heliczek
8. Jon Szweda – hält einen Knecht( trzyma jednego parobka)
9. Kuba Kendzior
10. Woytek Śiwerczek
11. Walek Gacek – hält einen Knecht (trzyma jednego parobka)
12. Jurek Tomoszek – hält einen Knecht (trzyma jednego parobka)
13. Staś Brandys
14. Stais Joneczko
15. Woytek Standura – hält einen Knecht (trzyma jednego parobka)
16. Jurek Lassek
17. Andreas Niesyto
18. Mathusz Plewna

Häusler (Chałupnicy):
19. Jonek Barborka
20. Joseph Chmielina
21. Franek Żolna
22. Bartek Golomb – Uferwärter
23. Jendrys Guzy
24. Mathusz Woyciech
25. Bartek Kostka
26. Joseph Wybraniec
27. Wawrzin Lesny
28. Jurek Kowol
29. Simon Serwacky
30. Kuba Pruss
31. Joseph Urdzon
32. Kuba Woyciech – Biegon in Grdzawa
33. Kuba Kendzior
34. Stas Gacek
35. Jon Szołtis – Scholtze (sołtys)