Harbułtowice

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1574 rok – na podstawie urbarza lublinieckiego z 1574 roku

Bauern (Siodłoki):
1. Jan Wolny – wlodarz
2. Jan Grochal
3. Woitek Sczepek
4. Woitek Wieczorek
5. Blozek Gloznek
6. Jan Dlugon

Gärtner (Zagrodnicy):
1. Micolay Zaremba
2. Janek Skarganek
3. Macziek Nossal

1652 rok – na podstawie urbarza parafii sadowskiej z 24 maja 1652 roku

W Harbutowicach (Harbułtowicach) znajdowało się 11 ról, z których powinno być płacone meszne (podatek za odprawianie mszy) każdorocznie księdzu sadowskiemu. Role te nazywały się następująco:
1. Selichowskie
2. Musiowskie
3. Wilkowskie
4. Hort
5. Kowalowskie
6. Pietrkowskie
7. Szepielacze
8. Grabarzinskie
9. Sczepkowskie
10. Mruszowskie
11. Dobiechowskie
12. karczma