Jeżowa

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1727 rok – na podstawie inwentarza parafii sierakowskiej z 22 marca 1727 roku

Spis gospodarstw z Jeżowej zobowiązanych do płacenia mesznego (opłaty za odprawianie mszy) księdzu z Sierakowa Śląskiego:
wolni ludzie:
1. wolny statek Gorozdzinski pod Ciasnym
2. wolny statek Młynkowski
3. wolny statek Labęci, teras Kąmoali
4. statek Kaczmarzikowski na robotnych ludzi rozdzielony
5. wolny statek Marcowski
6. wolny statek Chudego
7. wolny statek Witkowski
8. wolny statek Juraszkowski
9. wolny statek Mączenski
Siodłacy:
1. rola Jancchowska
2. rola Spiewakowska
3. rola Garendowska
4. rola Mroskowska
5. rola Nostrowska
6. rola Gieczowska
7. rola Zysiowska
Zagrodnicy:
1. Grzeogrz Giecz
2. Jan Wyzgała kowal
3. Christoph Janowska z Plasczokowską
4. Jan Patyak Polak
5. Walek Janoska z Dworczonką
6. Jakub Pilawa młynarz
7. Valentinus Hudy
8. Matthias Hadzik z Kąmpaląnką
9. Joannes Nowaczyk krawiecz
10. Jakub Gawliczak albo Kubicza
11. pol zagrody Szewcowskiey