Kłodnica

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1726r.

Osadnicy pomiędzy których rozparcelowano grunty folwarczne:

Józef Zdebel

Walenty Malurdy

Balcer Mieszczanin

Franek Mańka

Paweł Mercik

Jan Bubała

Bartłomiej Zdeblik

Balcer Harmada

Tomasz Kuna (siedział na Żemłowym)