Knurów

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1534r. (na podstawie urbarzy gliwickich)

posiadają dziedzicznie pan Jan Geraltowskhy, Mikołaj Lanskhy i Repta.

Marcin

Szymon Schrepkha

Jerzy

Stanisław Ruskha

Andrzej Laćkha

Jerzy Neczurekh

Jerzy Paneckh

Jan Posna

Jerzy

Khubzekh

Marcin Zureckh

Katarzyna

Jan Jentosch, wolny dziedzic książęcy winien odbywać stróżę na zamku w Gliwicach, kiedy będzie potrzeba.

Wawrzyniec Hosseckh

Baran Jan

Jerzy

Jan Russegkh

Piotr, sołtys w części Gierałtowskiego.

Jurek Masureckh

Paweł

Maciej Khempa

Khlimeckh

Feliks

Jerzy, zagrodnik