Kobielice

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1764 rok – na podstawie księgi robocizn

Bauern (Siodłoki):
1. Michol Żebrok
2. Mathusz Sekta
3. Jonek Plichta
4. Andreas Szpek
5. Blazek Białas
6. Maciey Chroszcz
7. Andreas Połykacz – hält einen Schlossknecht (trzyma jednego parobka w zamku)
8. Adam Kiionka
9. Andreas Wymysło
10. Wawrzin Kotas

Gärtner (Zagrodnicy):
11. Jonek Gayda
12. Michol Hayduk
13. Morcin Strzoda
14. Blazek Gorgon
15. Mathusz Wiek
16. Wawrzin Ficek – Vogt (wójt)
17. Mathusz Szpora
18. Jonek Czambor – Waldheger (gajowy)
19. Andreas Blażyca
20. Jonek Chorusek
21. Jurek Otremba
22. Jonek Wieczorek
23. Michol Figoluszka
24. Andreas Bialon