Kończyce

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

(na podst. opracow. ks. J. Knosały)

1780r.
Ludwik Bromm-pochodzący z Opawy-murarz.

Józef Mazur-urodzony w Dobrosławicach koło Opawy-murarz

Jan Dux-urodzony w Opawie-murarz

Staś Botor
Marjanna Buczin-wdowa po pewnym chałupniku z Bielszowic

Bartek Galwas-urodził się w Bielszowicach-kowal

Jakób Walentzik-urodzony w Bielszowicach-kowal

Wojtek Botor- dawniej byt on młynarzem dworskim,odstąpił od dzierżawy dworskiego młyna, „ponieważ był już za stary”

Stefan Reiswitzka-był dawniej lokatorem w Bielszowicach

Wojtek Bartura-z Bielszowic-kowal

Helena Mondera
1781r.

1. Ludwik Brom-murarz z Austrji;
2. Mazur Józef-murarz z Karniowa;
3. Jan Dux-murarz z Karniowa;
4. Staś Botur-kowal z Bielszowic (Botor);
5. Jakób Walenschik (Walężyk)-kowal z Bielszowic;
6. Łukasz Kielowski-wyrobek z Bielszowic;
7. Wojtek Promny-cieśla z Chudowa;
8. Michał Cyron-wyrobek z Paniówek;
9. Wojtek Botur-kowal z Bielszowic;
10.Jurek Jasczura-szewc z Bielszowic;
11. Franciszek Rolnik-wyrobek i muzykant z Makoszowa;
12. Bartek Matusik-z Bielszowic
13. Maciek Mondry-z Bielszowic
14. Jakób Mocha-z Bielszowic

Jan Fuchs
Marjanna Nowak-pochodząca z Austrii
rodziny Budnych i Madejskich-pochodzące z księstwa siewierskiego
Michał Szepan
Bartłomiej Matuszczyk
Franciszek Zakrzowski-starszy leśniczy
Stanisław Woźnica.

„1778 r. dnia 6 maja przyniesiono z Bielszowic do chrztu dziecko kolonisty Franciszka Sikory z Bielszowic,
urodzone 6 maja o 12 godz. w południe przez jego małżonkę Marjannę Nowaczką z Kończyc,
pochodzącą z Austrji i nadano temu dziecku imię Jan.” Za pierwszego nieboszczyka tej gminy
należy uważać wspomnianego Stasia Botora, który mniej więcej w maju 1780 r. zmarł.” (ks. J. Knosała)