Kostuchna (ob. Katowice)

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1764 rok – na podstawie księgi robocizn

Häusler
1. Joseph Paiąk
2. Andreas Szczygiel
3. Paul Stulka – Waldheger (gajowy)
4. Tomas Szkolorz – Waldheger (gajowy)
5. Bartek Pustelnik
6. Andreas Wałach
7. Jon Pyroz
8. Woytek Stulka
9. Jon Żernik – Zaunwärter
10. Pietr Chwila