Koszęcin

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1574 rok – na podstawie urbarza lublinieckiego z 1574 roku (wykaz obejmuje także mieszkańców osad położonych wokół Koszęcina, a obecnie stanowiących odrębne wsie)

Bauern (Siodłoki)
1. Murczek Micolay
2. Michall Wienchorek
3. Maciek Rogal
4. Piotr Mroz
5. Jendrziey Gengno
6. Piotr Czapek
7. Maciek Pussek
8. Cazek Missotta
9. Woitek Gryzeck
10. Grzegorz Dziug
11. Micolay Urbaniecz
12. Marcin Bumba
13. Macziek Pietsch
14. Walek Lathoss
15. Bartek Tok
16. Michal Wrzadlo
17. Janek Dziad
18. Jan Pittka
19. Gawel Klucka
20. Stanek Kottlarz
21. Marczin Lathoss
22. Macziek Wawrzin
23. Woitek Soyka
24. Jan Kissiel
25. Woitek Ganiek
26. Cuba Sobeck
27. Woitek Hepa
28. Macziek Koruss

Gärtner (Zagrodnicy):
1. Wawrzek Schusters
2. Janek Schusters
3. Jacob Schneyders

Müller (Młynarze):
1. Kolossina Mollerin
2. Mareck Moller
3. Hepka
4. Cuba Moller
5. Michal Botschek

Hammermeister (Kuźnicy):
1. Procop Plapla
2. Waleck Brussieck

Kretschmer (karczmarz)
1. Marcin Smola

 

1652 rok – na podstawie urbarza sadowskiego z 24 maja 1652 roku

W Koszenczinie (Koszęcinie) znajdowało się 17 ról, z których powinno być płacone meszne (podatek za odprawianie mszy) każdorocznie księdzu sadowskiemu. Role te nazywały się następująco:
1. Korzusia
2. Lidoszenska
3. Malchrzikowska
4. Bibczenska
5. Markusia
6. Woydelinska
7. Zbuczkowska
8. Szoyczenska
9. Bielinska
10. Klekowska
11. Deptalinska
12. Markowska
13. Mruszkowska
14. Zilinska
15. Zurkowka
16. Moraczowska
17. Mieczoczinska