Kowie (ob. Wędzina)

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1727 rok – na podstawie inwentarza parafii sierakowskiej z 22 marca 1727 roku

Spis gospodarstw z Kowia (ob. Wędzina) zobowiązanych do płacenia mesznego (opłaty za odprawnianie mszy) księżowi z Sierkakowa Śląskiego:
Wolni ludzie:
1. Na Zasłupiu wolny statek Marczowski
2. wolny statek Wiejowski
3. wolny statek Wasiowski
4. wolny statek Włodarzi
5. wolny statek Matyiowski
6. wolny statek Wroblowski
7. wolny statek Kasprzikowski
8. wolny statek Gruczowski
9. wolny statek Kierakowski
10. wolny statek Biadaczowsky
11. wolny statek Chadzikowski
12. wolny statek Lesikowski za stawem od dworu
Siodłacy:
1. Woytek y Walek Gruczkowie
Zagrodnicy:
2. Na Zasłupiu dwa zagrodnicy Schuda a Czarnik
3. Pod tąmze Wezinąm za tem stawem a Lesikowksim statkiem zagrodnik