Krasowy (ob. Mysłowice)

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1764 rok – na podstawie księgi robocizn

Häusler (Chałupnicy)
1. Mathusz Batalony – Kretschmer (karczmarz)
Woytek Batalony
2. Casimirz Wałach
Sobek Szygodzik
3. Mikolay Bożek
Kuba Bożek
4. Witek Blaut
Kazimitz Stolarczyk
5. sobek Szczok
Lukas Szczok
6. Jurek Pajonk
Marcin Pajonk
7. Walek Sowa
Morcin Guzy
8. Jendys Dlugajczyk
Simon Dlugajczyk – Vogt (wójt)
9. Caspar Grzib
Paul Ciepły
10. Simon Rak
Klimek Lepok
11. Michoł Duży
Tomek Bożek – Waldheger (gajowy)
12. Morcin Grzib
Mathusz Stachnik
Jonk Kucz
13. Jurek Mirdzik
Kuba Mirda
14. Thomek Pyplaczyk
15. Jakub Kula
Casper Wybraniec – Kretschmer (karczmarz)
16. Simon Ziebro
Woytek Ziebro
17. Jakub Kula
Sobek Kula
18. Klimek Dlugay
19. Woytek Ducat
20. Domin Kucia
21. Jonek Paionk – Waldheger (gajowy)
22. Michol Mirdzik
23. Mikol Kaczyca
Frantz Sitko
24. Thomek Szygoth – Biegon (goniec)

1780 rok – na podstawie księgi robocizn

Gärtner: (Zagrodnicy)
1. Mathusz Batołong
Woytek Batołong
2. Casimir Wałach
Malcher Szygodzik
3. Morcin Bozek
Jon Bozek
4. Woitek Błauda alias Karczmarz
Casimir Stolarczyk
5. Jozeph Szczok
Mathusz Szczok
6. Jon Paiąk
Walek Paiąk
7. Walek Sowa
Jon Guzy alias Biegon
8. Jendrus Dlugaiczyk
Simon Dlugayczyk – Vogt (wójt)
9. Caspar Gnyp
Wawrzin Ciepły
10. Simon Rak – zinst
Jendrys Lepok
11. Michoł Duzy
Thomek Myrdźik
12. Morcin Grzib
Kuba Kucz
13. Thomek Kucz
Sobek Myrdzik
14. Morcin Myrda
Joseph Pypłaczek
15. Jacob Kula
Anton Kula
16. Simon Ziebro
Balcar Ziebro – Wittib
17. Sobek Wybraniec
Grzes Kula

Haüsler: (Chałupnicy)
18. Klimek Dlugay
19. Jon Dukal
20. Balzek Kucia
21. Jonek Paiąk – auf der Glashütte
22. Michol Myrdzik – Waldheger (gajowy)
23. Mikoloy Kaczyca
24. Jendrys Sitko
25. Simon Szygol
26. Simon Paiąk

Kammerleute: (Komornicy)
Martin Kula
Bartek Krzizowski
Michoł Smigielski
Woitek Stachura
Thomek Goy
Stas Dzimala
Christoph Siodłok
Mathusz Pałka
Jon Knop
Martin Kula
Franek Polok
Tomek Bycki
Kuba Ziobro – Soldat (żołnierz)
Martin Smolarz

Auszugler: (Wycużnicy)
Kuba Bozek

 

1790 rok – na podstawie księgi robocizn

Gärtner: (Zagrodnicy)
1. Mathusz Patalong
Tomek
2. Casimir Wallach
Wittwe Szygodzik
3. Morcin Bozek
Jon
4. Wittwe Blachut alias Karczmarz
Casimir Stolarczyk
5. Joseph Szczok
Wittib alias Bozek
6. Jon Paiąk alias Kuczma
Walek(przekreślone) Anton Paiąk
7. Walek Sowa
Jon Guzy – Biegon
8. Kaisto? Dlugaiczyk
Jendrus Dlugayczyk
9. Blazek Gnip
Wawrzin Ciepły
10. Simon Rak – zinset
Jendrys Lepok
11. Michoł Duzy alias Grabania
Casimir Myrda alias Duzik
12. Morcin Grzib
Kuba Kucz
13. Sobek(przekreślone) Wittwe Mirdzik
Tomek Kucz
14. Martin Myrda
Joseph Pigplaci
15. Jacob Kula
Anton Kula
16. Anton Ziebro alias Dudzik
Simon Ziebro
17. Sobek Wybraniec
Grzes

Haüsler: (Chałupnicy)
18. Klimek Dlugayczyk
19. Jon Dukot alias Szczyrba
20. Balzek Kucia
21. Jon Paiąk – auf der Glashütte
22. Michol Myrdzik – Waldheger (gajowy)
23. Tomek Kaczyca alias Bycky
Kuba Sitko
24. Szymek Szygol alias Paiąk
Szymek Paiąk
Kuba Sczok – zinst
Wawrzin Janotta – schmidt zinset
Franek Polok
25. Kuba Pająk – ad dies vitae frei
26. Hedwig Paiąkin
27. Reina Kucząka
Michol Kuszyca
28. Morcin Kula – zinset
29. Michol Smiglok – bei der Glasshütte
30. Woitek Dlugaiczyk – zinset
31. Neszka Syąka alias Dlugaczik
32. Kuba Ziebro – zinset
33. Blazek Paiąk
34. Morcin Thomansky – zinset

Kammerleute: (Komornicy)
Bartek Krzizowky(przekreślone)
Woitek Stachura – zinst
Thomek Goy(przekreślone)
Stas Drzimala
Mathus Balta
Bart Pytriasz (przekreślone)
Jonek Korpes alias Kucz
Jon Smolarczyk
Walek Sitko – zinset die Gliasss Hutte
Sobek Sakrayda
Malcher Stolarczik
Thom(przekreślone) Grzib – zinst
Caspar Domek
Mathusz Bielsky

Auszügler: (Wycużnicy)
Kuba Bozek
Tomek Dudzik
Michol Duzy

 

1797 rok – na podstawie księgi robocizn

Hausler: (Chałupnicy)
1. Wittwe Patalong
Wawrzin Patalong alias Klachacz
2. Mathusz(przekreślone) Wallach alias Dukla Erben
Staś Pulka
3. Morcin Bożek
Jonek Bożek
4. Simon Blachut alias Karczmarz
Jonek Stolarczyk
5. Joseph Szczok
Wawrzin Szczok alias Bozek
6. Kuba Paionk alias Kuczma
Jożek Paionk
7. Anton Sowa
Jonek Guzy – Biegon
8. Krzistek Dlugaiczyk
Jendrys Dlugayczyk – Vogdt
9. Blażek Gnip
Wawrzin Ciepły
10. Sobek Rak
Anton Lepok alias Patalong
11. Joseph Duzy alias Grabania
Casimir Myrda alias Duzik
12. Morcin Grzib
Kuba Kucz
13. Mattusz Mirdzik
Peter Kucz
14. Martin Myrda
Mattusz Pyplacz
15. Kuba Kula
Anton Kula
16. Mattusz Ziebro
Michol Ziebro
17. Sobek Wybraniec
Grzes Wybraniec
18. Klimek Dlugayczyk
19. Franek Ducat alias Szczyrba
20. Antoń Kucia
21. Jonek Paionk
22. Michol Myrdzik
23. Tomek Kaczyca alias Bycky
24. Kuba Sittko
25. Pietr Szygoth alias Paiąk
26. Joseph Paiąk
27. Kuba Czok – zinst
28. Michol Homanczyk
29. Franek(przekreślone) Matusz Polok alias Goy
30. Kuba Pająk – ad dies vitae frei
31. Hedwig Paionkin
32. Jonek Kucz alias Korpes – zinst die Glasshütte
33. Morcin Kula – zinset
34. Michol Smiglock – bei der Glasshütte
35. Woytek Dlugaiczyk – zinset
36. Kuba Sittko(przekreślone) Michel Grzib (przekreślone)
37. Simon Ziebro – zinset
38. Blazek Paiąk – Fusilier oder Peter Szczyrba
39. Morcin(przekreślone) Wittwe Thomansky – Schuster

Kammerleute: (Komornicy)
Woitek Stachura – zinst
Mattusz Palka – zinst
Jon Smolarczyk
Walek Sittko – zinst die Glass Hütte
Sobek Sukrayda – dito
Klimek Grzib – zinst
Michol Grzib – zinst die Glass Hütte
Mattusz Dlugayczyk
Mattusz Dombeck – zinst
Michol Zureck alias Ziolkowsky
Caspar Dombeck
Anton Ziebro – zinset
Peter Szczyrba
Mattusz Myrda
Morcin Kaszyca

Gerichte:
Jendrys Dlugaiczyk – Vogt (wójt)
Walek Pajonk
Jonek Bozek
Jonek Guzy
Joseph Grobania alias Duzy
Casimir Dudzi alias Myrda
Michol Myrda