Krupski Młyn

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1788 r. – na podstawie spisu komunikantów parafii katolickiej w Tworogu.

1. Kusch Paul – Müller
Maria Schygulina – sein weib
Brunder Matusz – Schwiegersohn
Anna Kuschowa – sein weib
Franz Pawelczyk