Kuźnica Roździeńska (ob. Katowice)

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1708 r. – na podstawie inwentarza Huty Roździeńskiej z 1708 r.

Kuźnicy:
1. Szymon Dymarz
2. Habryczyk Dymarz
3. Mikołaj Kowal
4. Staś Kowal
5. Sebastian Koszytarz
6. Błyk Kurzak
7. Bosak Kurzak