Kuźnica Sierakowska (ob. Panoszów)

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1727 rok – na podstawie inwentarza parafii sierakowskiej z 22 marca 1727 roku

Spis gospodarstw z Kuźnicy Sierakowskiej (ob. Panoszów) zobowiązanych do płacenia mesznego (opłaty za odprawianie mszy) księdzu z Sierakowa Śląskiego:
wolni ludzie:
1. wolny statek Pielawowski
2. wolny statek Kaiowski do Ponoszowskiego folwarku przilączony
3. wolny statek Marczowski za kusniczą ku Zborowskiemu
4. wolny statek Goiowski Simon Lessik
Siodłoki:
1. rola Swietliczkiego
2. rola Posmykowska
Zagrodnicy:
1. zagroda Wawrzinca Knapika teraz Dybalaz
2. zagroda Matheusza Paciepnego albo kaczmarzika
3. zagroda Mathiae Czeka
4. zagroda Michała Czoka
5. zagroda Wawrzina Kozyry
6. zagroda Adama Piławki
7. zagroda Kaczmarska