Łąka

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1490r.

Mikołaj Olszowiec – wolny sołtys,

1512r.

Simek Pisarski – wolny kmieć ( w zamian za zwolnienie z pańszczyzny musiał płacić 100 talarów)

Jurek Kalita – wolny kmieć ( w zamian za zwolnienie z pańszczyzny musiał płacić 100 talarów)

1531r

Adam Olszowiec – wolny sołtys ( syn Mikołaja) sprzedaje część swojego gruntu Janowi Othweinowi Młodszemu

– kolejni właściciel tego gruntu: Henry Hubert z Gutmansdorfu, Malcher Kochendorff ( do śmierci w 1560)

1536r.

Bernart

Jaruss

Joseff

Watzlaw Dupak

Peter Ssimkuw

Martin Nedosoth

Woytek Komoletz

Bartek Lys

Rzehorz Krutzek

Marek Kalethka

Peter Lawnyk

Jakub Ffrey

Ssimek Kulowsky

Jan Kostelneho

Tomek Kostelny

Jurek Wrana

Stassek Makuch

Bartek Piechuw

Wawrzek Piechuw

Woytek Piechuw

Klymek Dluhy

Jan Lasek

Wytek

Wawrynek

Martin Gamony

Woytek Smolek

Tomek Maly

Peter Mucha

Peter Pysarsky

Jakub Gorgon

Mathieg Wasstyl

Paweł Strassydlo

Rzehorz Noras

Michael woytkuw Son

1548r.

Niczek

Frey Jacub

Jassyek

Dupak

Janeczko Joseph

Gamoin Martin

Komoletz

Wastil Matiey

Kruk Greger

Kaletka Marek

Korus Greger

Mrukwa Beniek

Pawlik Matuss

Janeczko Klimek

Rzezacz Jan

Jankczko

Kostielni Pawel

Fran Jurek

Schimkow Petr

Pyechow Bartek

Pechow Wawro

Pechow Woitek

Wladarzy Jan

Lassek Matusz

Lassek Schymek

Pondielek

Witkow Klimek

Lassek Pawel

Dudek

Mucha Petr

Mrozek

Catrinka Petr

Pisarski

Gorgonka

Gorgoin Petr

Kosman Woytek

Joseph

Noras Greger

Jan Olszowiec – wolny sołtys, karczmarz( sprzedał karczmę w 1548r.)

1572r.

Jonek Mitzek

Woitek Tkacz

Przemek

Walek Gayda

Grzegorz Gayda

Gamoin

Matusch

Walek Księzow

Grzehorz Kruckh

Vrban Gayda

Maczek Koruss

Walek Mrucka

Grzehorz Dudek

Klimek Janeczko

Martin Kluczka

Grzehorz Janetzko

Pawel Piechow

Vitek Podlessni

Jan Woitkow

Jurek Janow

Klimek Lasek

Ssimek Lasek

Pondialek

Jan Rzezatss

Pawel Lassek

Blassek Dudek

Ssimek Mucha

Matuss Kosma

Ssimek Pissarsky

Jan Pisatrsky

Martin Banck – gertner

Gorgoin

Pawelko

Jurek Fran

Stanek

Woitek Kosma

Matusch

Norass

Vrban Kalitka

Maczek Paliczek

Staniek Matchlow

1580r.

Witek Podlesny- wolny kmieć

1586r.

Jan Miczek

Walek ktiatz (Ksiądz)

Petter Schalony

Gerge Kadka

Gregier Geida

Caspar Gamon

Matusz Czinsky

Walek Kcziensuw (Księżów)

Clementz Krunck

Urban Geuda

Matusch Koruss

Urban Kalita

Walek Mruckwia

Kliemeck Janeczko

Marczin Kluczka-wójt

Grziegurss Janeczko

Jan Latawecz

Zerge Fran

Stanek Motloch

Paul Piech

Wietek Podleschny

Filip Mitrenga

George Jonczuff

Jan Kruck alias Chorzuss

Adam Lasson

Grieger Dudek

Jan Mazacz

Kliemek Lassek

Blasien Dudeck

Schiemek Mucha

Gerge Kosma

Bartek Lassek

Schiemeck Pisarsky

Jan Kapell

Bartek Gorgon

Jacup Kosma

Matz Bissaga

Merten Norass

1596r.

Jan Miczek -wolny kmieć

1599r.

Jerzy Janów – wolny kmieć

1613r.

Kasper Kochendorff dawny grunt Olszowskich (wolne sołectwo) sprzedaje rodzinie Paszków

1629r.

Wolni kmiecie:

Wawrzyn Podleśny

Marcin Nierząd

Urban Jureczko

Klemens Lasek

1630r.

Marcin Malarzysz

Urban Podleśny (po Wawrzinie)

Marcin Nierząd

Urban Jureczko

1640r.

Jurek Jureczko (po Urbanie)

Peter Jonasczigk

martin Malarz

1664r.

Maciej Paszek – na wolnym sołectwie ( inaczej  na Piekle)

Na paszkowiźnie mieszkali chałupnicy:

Blaud

Smolarczyk

Piłat

Kubica

Szweda

Kral

1709r.

Jan Paszek – na wolnym sołectwie

1749r.

Szymon Paszek – na wolnym sołectwie

1764r.

Siodłoki (Bauer)

Kuba Pustelnik

Bartek Olszowka

Kuba Mżyk

Tomek Gamoń

Jonek Kupieć

Jonek Gogolka

Michoł Szyszka

Wawrzin Przewoźnik

Jurek Laska

Grześ Chałupa

Simon Gandyk

Bartek Piłot

Balcar Szkabrat

Pietr Ziebura

Grzes Pilawecky

Paul Kaser

Joseph Dulenba

Michoł Trzeszczylas

Jurek Wawrziczek

Malcher Nierząd

Jurek Balcar

Woytek Pieśiur

Simon Żmiy

Franek Chorzus

Maciey Drzisga

Klima

Błażek Kruk

Jonek Świerkot

Morcin Wątroba

Tomek Grzib

Jurek Miły

Błażek Nogawica

Joseph Glondek

Zagrodnicy

Jendry Biszoszka

Michoł Jany

Jurek Gandyk

Jendrys Panek

Chałupnicy

Michoł Balcar

Kuba Podeszwa

Tomek Kubiniec

Jonek Ziebura

Wawrzin Żacher

Jurek Balcarek

Kuba Szkabrat

Balcar Machulec

Jonek Pająk

Gaweł Podustwa

Jendrys Horzus

Jon Marekwia

Mathusz Balcarek

Jurek Gamoń

Jonek Jurow

Joseph Żyła

Elias Bardzas

Grzes Głowacz

H. v. Mletschko

Kuba Krawiec

Jonek Kupczyk

Paul Paszek

Joseph Miły

Kuba Kollodziey

Kuba Gruszka

Jonek Szymeczek

Jon Ćioćiała

Jonek Plawecky

Balcar Miedziok

Grzes Mitasz

Wawrzin Polloczek

Simon Olszowka

Jurek Stalmach

Jurek Dulemba

Jonek Mycon

Kuba Chalupa

Żyła

Komornicy

Wrona

Zając

Mycion

Szuszka

Galganek

Żmiy

Niewiadomy

Olszowka

Pustelnik

Mika

Lukas Czerwionka

Paul Duda

Jendry Krzysztek

Grzes Warkocz

Morcin Szyszka

Mikol Szkabrat

Bartek Grzib

Mikol Grzib

Grzes Miły

Mathusz Bilka

Simon Kuznik

Chorzus

Storsz

Klonk

Szyszka

Miły

Kabocik

Niczpon

Turza

Smieja

Gruba

Olszowka

Wawrzek

Wontroba

Konsała

Zborek

Tkacz

Swierkot

Zając

Wiatr

Bartecki

Plawecky

Wrona

Pająk

Sacher

Niemiec

Miedziok

Szyszka

Cieciała

Grzib

Bączek Studnik

1769-1807r.

Paweł Paszek – na wolnym sołectwie

1806r.

Jurek Paszek – na wolnym sołectwie (syn Pawła)

„(…) Wolne sołectwo Wawrziczków)

(…) była to wolna posiadłość kmiecia. Właściciele (…) sa nazywani na przemian kmieciami (Freibauern) lub wolnymi sołtysami (Freischolzen).

Od XVI wieku aż do XX wieku przez ok. 400 lat Wawrziczkowie byli bez przerwy dziedzicami tego wolnego gospodarstwa. (…). Pierwszym  właścicielem „statku Wawrziczkowego” był niejaki Wawrziczek osiadły w Łące już w roku 1536r. Według urbarza z 1536r. nie był on wolnym sołtysem. Przez cały wiek XVI w spisach gospodarzy z Łąki nazwisko nie to nie figurowało. (…) pan na Pszczynie hrabia Baltazar Promnitz nadał w 1554r. przywilej dotyczący wypasu bydła dla sołtysa Wawrziczka w Łące. Również Abraham Promnitz nadał przywilej dla Wawrziczka z Łąki w 1598r. (…). Paweł Wawrziczek, wspomniany w dokumentach z lat 1670-1689, ochrzcił swego syna w 1689r. , a ojcem chrzestnym był mu miejscowy dziedzic na folwarku Lossan-szlachcic Ferdynand von Skal. W latach 1730-1736r występuje Józef Wawrziczek nazwany jest „wolnym siodłokiem”, zaś w latach 1821-1847 wspomniany jest „wolny sołtys” Paweł Wawrziczek. Syn jego , również Paweł w roku 1847 ustanowił fundację pieniężną dla kościoła łąckiego. Również jego syn- Paweł Wawrzyczek w roku 1910 założył fundację na rzecz kościoła w Łące .”

(Na podst. Szkice monograficzne z dziejów Łąki – praca zbiorowa, Łąka 2002.

oraz L. Musioł, Łąka gmina i parafia. Monografia historyczna, Katowice-Ligota 1953)