Łaziska Górne

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1536 r. – na podstawie urbarza pszczyńskiego z 1536 roku

Wirte (Gospodarze):
1. Woytek wladarz
2. Jan Polupanek
3. Tomek Laxa
4. Marek Bystrek
5. Sstzepan Laxa
6. Rzehorz Janetz
7. Mathieg Suda

Die wustung:
Polupanek
Tomek Laxa

1764 rok – na podstawie księgi robocizn

Bauern (Siodłoki):
1. Walek Tacica – Vogt und Kretschmer (wójt i karczmarz)
2. Simon Łuczka
3. Jonek Gizdon
4. Simon Cholewa
5. Anton Skrzipiec
Simon Skrzipiec
6. Tomek Pacha
7. Simon Kempka
8. Jakub Swadzba
9. Jon Rygulsky

Häusler (Chałupnicy):
10. Tomek Cempa
11. Jon Dydko
12. Wawrzin Chwist
13. Grzes Wieczorek – Dorf Biegon
14. Jakub Szendzielorz
15. Tomek Orendarczyk – Waldheger (gajowy)
16. Jonek Bula
17. Tudzież
18. Kuba Kamik
19. Maciey Dytko – Wiesenwärter
20. Walek Piszczek
21. Morawiec
22. Staś Mandecky
23. Anton Pacha
24. Jonek Słomany
25. Witek Labus
26. Jan Luczka
27. Jakub Goralczyk
28. Kuba Kiecka
29. Blazek Skoczykloda
30. Simon Braszczok
31. Piertr Szkrubarz
32. Jurek Lupa
33. Kasper Dytko
34. Philip Bujok
35. Kuba Skrzipiec
36. Mathus Rybus
37. Simon Mandecky
38. Jakub Tacica
39. Mathusz Luczka
40. Morcin Pastucha

Kammerleute (Komornicy):
Woytek Knob
Wawrzin Chmielik
Wawrzin Janota
Wawrzin Smieia
Andreas Kempa
Sobek Palowsky