Lędziny

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1536 r. – na podstawie urbarza pszczyńskiego z 1536 roku

Wirte (Gospodarze):
1. Jhan Gurnyk
2. Mathieg Kral
3. Chadam
4. Jhan Starosta
5. Jhan Duras
6. Jhan Gurnyk
7. Thomek Wossnyak
8. Woytek Jakubetz
9. Jhan Polak
10. Jhan Lach
11. Rzechorz Bozek
12. Peter Boziek
13. Jhan Dulek
14. Mathieg Gaida
15. Woytek Czihula
16. Mathieg Rugeletz
17. Mathieg Lorek
18. Martin Durasa
19. Woytek Durasa
20. Martin Tychon
21. Jhan Kral
22. Jhan Martinek
23. Stassek Czepia
24. Stassek Kral
25. Klymek Durek

Zins von dem wusten:
Woytek Jakubetz
Jan Jurnyk
Stassek Czepiga
Peter Bozieg
Stassek Kral

 

1764 rok – na podstawie księgi robocizn

Bauern (Siodłoki):
1. Jonek Gollas
2. Woytek Dolina
3. Mikolay Laczny
4. Jurek Pyszny
5. Mathusz Ficek
6. Bartek Błotko
Wawrzek Błotko
7. Pietr Długayczyk
Franek Długayczyk
8. Jonek Waleczko
9. Woytek Strusz
10. Blażek Gornik
Thomanek Gornik – beschläget die Dächer (pokrywa dachy)
11. Bartek Chromy
Kasper Myrda
12. Malcher Deda
Frantz Deda
13. Klimek Stachan
14. Andreas Drobisk

Gärtner (Zagrodnicy):
15. Grześ Lach
16. Mathusz Urbanczyk – hält eine Gelde Vieh Magd (trzyma jedną dziewke od krów)
17. Jon Sciersky – Vogt (wójt)
18. Kuba Handy
19. Kasper Musioł – Jäger und zinset (myśliwy i czynszownik)
20. Jałowy
21. Joseph Stolorz
22. Woytek Galluszka
23. Wawrzin Sobczyk
24. Franek Szczygieł
25. Walek Gay
26. Szymek Kiszka – Waldheger (gajowy)
27. Jonek Sztela – Waldheger (gajowy)

Häusler (Chałupnicy):
28. Jakub Szumilas
29. Lukas Janik – Teichwärter (stawowy)
30. Kasper Szendzielorz
31. Woytek Konieczny
32. Joseph Swierczyna
33. Wawrzin Lubowiecky
34. Maciek Laczny
35. Morcin Hanzel – Biegon nach Pless
36. Frantz Stanczyk
37. Klimek Siwerczyna
38. Klimek Klimutko
39. Kuba Graca
40. Frantz Kucz
41. Franek Horus
42. Kuba Czamerda
43. Michol Droga – Kirch Vater (ojciec kościelny [sługa kościelny, zakrystian])
44. Sciętko
45. Cebula
46. Jon Swierczyna
47. Paul Severin
48. Marek Chromik
49. Paul Severin
50. Bartek Klimutko – Biegon in Dorfe
51. Jurek Pysznik
52. Stas Szaflik – Kamin Kehrer (kominiarz)
53. Jon Herdok
54. Paul Kubissek
55. Morcin Rygula
56. Woytek Pietko
57. Jendrys Urbanek – Drescher (młockarz)
58. Jurek Hornik – Nachtwärter (stróż nocny)
59. Kasper Mirdzik
60. Morcin Stanczyk – Scholtze (sołtys)
61. Wawrzin Pirchula – Müller (młynarz)
62. Klimek Szyia
63. Anton Tomanek – Müller (młynarz)
64. Woytek Czornik
65. Jonek Legosteyczyk
66. Maciey Bromboszcz – Zaunwärter
67. Joseph Porwit
68. Wawrzin Szyia – Müller (młynarz)
69. Maciey Severin – Kretschmer und Biegon (karczmarz i goniec)
70. Klimek Oleś
71. Walek Piwko
72. Blazek Kołton – Waldheger (gajowy)
73. Staniek Stylok
74. Staś Czober
75. Joseph Walusz
76. Grześ Gawlikowitz – Schindelmacher (gonciarz)
77. Marcin Janik – Drescher (młockarz)
78. Jon Golas – Zaunwärter
79. Jon Humayczyk
80. Kimek Gąsior
81. Grzes Urbanik
82. Marcin Dolina – Drescher (młockarz)
83. Thomek Chromy – Drescher (młockarz)
84. Grześ Wszenok – Drescher (młockarz)
85. Mikolay Chromy – Drescher (młockarz)
86. Grzes Piwko
87. Pietr Gardawsky – Drescher (młockarz)
88. Sobek Stachon
89. Pietr Obyrtał – Wächter (stróż)
90. Geore Folek
91. Jonek Stanczyk
92. Małucy – bewohnt der Organist
93. Simon Morys
94. Szczepan Konieczny
95. Paul Janota
96. Maciey Dlugayczyk
97. Mathusz Gollyga – Drescher (młockarz)
98. Sobek Brzezni – Drescher (młockarz)
99. Marcin Dulza – Drescher (młockarz)
100. Neszka Obyrtarka
101. Pietische Häussel