Lisowice

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1574 rok – na podstawie urbarza lublinieckiego z 1574 roku

Bauern (Siodłoki):
1. Macziek Tchorz
2. Mathus Karkiecz
3. Michal Kokott
4. Woitek Gmyrek
5. Urban Rogal
6. Jacub Gdula
7. Marczin Tchorz
8. Cuba Philipow
9. Macziey Wawrzin
10. Cuba Sykh
11. Szczepan Bayer
12. Mathuss Tomoechna
13. Jahn Koziol
14. Hynek Sczepan
15. Clement Tomechna
16. Walek Sowa
17. Grzegorz Pssuck
18. Bartek Pleban

1640 rok – na podstawie urbarza lublinieckiego z 1640 roku

Siodłoki:
1. Grzegorz Chrobak
2. Bartek Karkiecz
3. Stas Rogol
4. Adam Gdula
5. Mathuss Martinekh
6. Jacub Wanucz
7. Joneg Wanucz
8. Fieczek Woysch
9. Woytek Rogol
10. Fieczek Tcziechoss
11. Fieczek Koziel
12. Sowa
13. Krostek
14. Thomechna
15. Plebanekh
16. Wiecznek Schowka

Scholcz (Sołtys):
Mertin Marczinekh

Freypauer (Wolni siodłocy):
1. Kollassa
2. Mnich von Nauplotek
3. kaspar Mlinekh – młynarz
4. Marczinek von Lischowicz
5. Wossiowa
6. Stiepan Kay
7. Scholcz von Lissowicz
8. Korkiecz