Lubecko

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1574 rok – na podstawie urbarza lublinieckiego z 1574 roku

Bauern (Siodłoki)
1. Janek Piechnig
2. Marczin Schwirtha
3. Wienczek Marczisch
4. Walek Markow
5. Wienczek Janiecz
6. Janek Czioska
7. Urban Wawrzow
8. Blozek Lundra
9. Tomek Pruskowski
10. Pawel Kotow
11. Marczin Kapa
12. Waczlaw Skowronek
13. Wawrzin Kowal
14. Mathuss Janussko
15. Tomek Widen
16. Walek Kurek
17. Maczie Mloczek
18. Jan Tathar
19. Wawrzin Ledwo

Ludzie wolni:
1. Jan Brasch – scholcz (sołtys)
2. Marcin Pruskowski – scholcz (sołtys)
3. Tomek Wrzesien – frey (człowiek wolny)
4. Michel Janiecz von Glinicza – frey (człowiek wolny z Glinicy)

 

1640 rok – na podstawie urbarza lublinieckiego z 1640 roku

Bauern (Siodłoki):
1. Kaplon
2. Balekh
3. Kuczman
4. Gawron
5. Lassina
6. Blassegkh Czioska
7. Paschekh
8. Schlabikh
9. Tombczigk
10. Walek Gerekh
11. Kampa
12. Waczlaw Widula
13. Matheis Kowal
14. Mathusekh
15. Skora
16. Wieczorek und Thempior
17. Kozak
18. Mikuda
19. Jurassch