Maciejkowice (ob. Chorzów)

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków Maciejkowic – dziś dzielnicy Chorzowa

(na podstawie opracowania L. Musioła)

1604r.

Mikołaj Pitak – członek rady gminnej

Piotr Pitak – członek rady gminnej

Stanisław Śliwa – członek rady gminnej

1821r.

Dominik Kupny – wolny sołtys

1828r.

Józef Bahr-zarządca

Jan Dziubanek – kowal

1829r.

Jan Tomasiński – myśliwy

Maciej Musioł -pilarz na Bukowcu

1840r.

Jan Albrecht – szafarz