Miedźna

Wykaz mieszkańców na przestrzeni wieków

1764 rok – na podstawie księgi robocizn

Bauern (Siodłoki):
1. Janok Plewna
2. Jurek Lukassek
3. Joseph Lassek – hält einen Knecht (trzyma jednego parobka)
4. Tomek Weszka
5. Jon Glos
6. Tomek Kucz
7. Paul Piech – hält einen Knecht (trzyma jednego parobka)
8. Michol Miczek
9. Kuba Siuta – hält einen Knecht (trzyma jednego parobka)
10. Jon Zborek – hält einen Knecht (trzyma jednego parobka)
11. Michol Duży – hält einen Knecht auf dem Schloss (trzyma jednego parobka na zamku)
Jozeph Duży – hält einen Knecht auf dem Schloss (trzyma jednego parobka na zamku)
12. Jon Maroszek
13. Paul Obetkon – hält einen Knecht (trzyma jednego parobka)
14. Jon Kloda – Zimmermann (cieśla)
15. Michol Tomala
16. Morcin Bartas – hält einen Knecht (trzyma jednego parobka)
17. Bartek Janiga – hält einen Knecht (trzyma jednego parobka)
18. Jon Koczorek – hält einen Knecht (trzyma jednego parobka)
19. Wawrzin Sosna
20. Jospeh Adamczyk
21. Tomek Krason
22. Woytek Marek

Gärtner (Zagrodnicy):
23. Urbon Kapusnik
24. Kuba Szwab
25. Morcin Kothyia
26. Kuba Witek
27. Bartek Kost

Häusler (Chałupnicy):
28. Woytek Kłoda – Biegon nach Lendzin
29. Woytek Kalabis
30. Woytek Knop
31. Morcin Kocek
32. Jon Szyszka – wüste (gospodarstwo puste)
33. Jon Schlachcic – Biegon in Dorfe
34. Kuba Kapusta
35. Jurek Wiatrow
36. Walek Wygrabek
37. Kuba Prus – Scholtze (sołtys)
38. Sophira Waloszkin – trägt Brandwein dem Scholtzen
39. Grześ Koczorek

Kammerleute (komornicy):
Paweł Bernhard
Jurek Lukassek
Joseph Klapacz
Woytek Urdzon
Clowiek
Kuba Kroson
Woytek Kapusta
Duży